ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นับตั้งแต่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อปิดตัวลง และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นจะปรับเปลี่ยนหน่วยบริการ อย่างกรุงเทพฯ จากศูนย์กลางบางซื่อ ปรับไปเป็นสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 สามารถเข้ารับบริการเข็มกระตุ้น ในกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การวัคซีนหลังจากนี้ จะปรับมาฉีดวัคซีนในสถานพยาบาล ตามแต่ละคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ฟรีตามความสมัครใจ สามารถสอบถามการให้บริการวัคซีนจากสถานบริการใกล้บ้าน 

กรุงเทพฯ  

 • สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

จุดฉีดวัคซีนสถาบันโรคผิวหนังเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ฉีดโมเดอร์นาวันสุดท้าย ส่วนไฟเซอร์ให้บริการตามปกติ สนใจสามารถ walk in ได้เลย หรือจะจองคิวล่วงหน้าก็ได้ ให้บริการทุกเข็ม ทุกสัญชาติฟรี! ที่อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ติดต่อห้องประชุมชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) เวลาทำการ 9.00 -15.00 น. ทั้งนี้ จองคิวฉีดล่วงหน้าได้ที่ https://covid19.iod.go.th/vaccine สถานบันโรคผิวหนัง (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร

อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เดือนตุลาคมเปิดให้บริการทุกวัน เดือนพฤศจิกายนเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ผู้ประสงค์รับวัคซีนสามารถเข้ารับบริการได้ โดยจะจองผ่านแอป QueQ  และรับวอล์คอิน (Walk in) เวลา 08.00 - 16.00 น. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของอาการและลดการเสียชีวิต

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่วกรุงเทพมหานคร 69 แห่ง

กทม.ยังให้บริการวัคซีนตามความสมัครใจอย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดบริการทั้งนัดหมายและวอล์กอิน (Walk in) เช่น โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ศูนย์ฉีดวัคซีนกีฬาเวสน์ 2 ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง หากมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนประสานศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสำนักงานเขต ดูแลให้วัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ที่ต้องการ กรณีกลุ่ม 608 อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ รับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง "ฉีดทุกวันศุกร์ ฉีดทุกสูตร ฉีดทุกเข็ม" สแกน QR Code เพื่อจองคิวผ่าน QueQ หรือติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โทร 02-2032883

วิธีการจองคิวผ่านแอป QueQ โหลดแอปได้ทั้งระบบ iOS และ Andriod เลือก “ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.” ค้นหา ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ต้องการ กรอกเลขข้อมูล เลือกวันที่ เวลา และกดยืนยัน ให้เก็บบัตรคิว นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันนัด พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน / Passport และเตรียมหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 (สำหรับผู้เคยฉีดวัคซีนมาแล้ว)

 • โรงพยาบาลคลองสามวา 

เปิด Walk in วันละ 30 ราย ฉีดวัคซีน Pfizer และ Moderna  เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ สิ่งที่ต้องนำมาในวันที่รับบริการฉีดวัคซีน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport (กรณีต่างชาติ) หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 (กรณีที่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 1 เข็มขึ้นไป) ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 0-2150-1300

 • ศูนย์ฉีดวัคซีน ที่ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ (รพ.ตากสิน)

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รับ Walk in 300 คนต่อวัน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนธันวาคม 2565 ตามแผนการให้บริการดังนี้ เดือนตุลาคม วันจันทร์ และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เดือนพฤศจิกายน ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. และในเดือนธันวาคม 2565 จะปิดให้บริการศูนย์วัคซีนแพลตฟอร์ม

 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน covid - 19 เข็มกระตุ้น สามารถรับบริการได้ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการทุกวัน 8.30 - 15.00 น. โดยวัคซีนที่ได้รับคือ ไฟเซอร์ 

ปริมณฑล 

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข

เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกเข็ม ไฟเซอร์และโมเดอร์นา ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 • 76 จังหวัด ดำเนินการผ่านสถานพยาบาลต่าง ๆ ในภูมิภาค 

ประชาชนสามารถไปรับบริการโรงพยาบาลภาครัฐได้ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีการเตรียมและกระจายวัคซีนโควิด 19 ไปทุกพื้นที่และมีเพียงพอ มีวัคซีนบริการทุกแพลตฟอร์ม ทั้งชนิดเชื้อตาย ไวรัลเวกเตอร์ mRNA และโปรตีนซับยูนิต โดยกำหนดจุดรับบริการวัคซีนตามบริบท เช่น แบบวอล์กอิน ลงทะเบียนนัดล่วงหน้า จัดหน่วยฉีดเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง จุดฉีดที่สถานประกอบการ ระบบสถานศึกษา หรือกรณีระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพื่อป้องกันการระบาด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

วัคซีนโควิดสำหรับเด็ก

เด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี รับวัคซีนโควิด 19 Pfizer (ฝาแดง) ได้ที่สถานพยาบาลทุกระดับรวมทั้ง รพ.สต. ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร กำหนด โดยวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี มีขนาด 3 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร ฉีดจำนวน 3 เข็ม ระยะห่างเข็มแรกกับเข็มสอง 4 สัปดาห์ และระยะห่างเข็มสามอีก 8 สัปดาห์ สามารถให้พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นได้ในวันเดียวกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ โดยสถานที่ฉีดได้จัดจุดบริการแยกจากกลุ่มวัยอื่น เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้วัคซีน ผู้ปกครองสามารถติดต่อพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลทุกระดับ รวมทั้ง รพ.สต. ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด สอบถามข้อมูลได้ที่ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี (ฝาสีแดง) โดยให้บริการทุกวันศุกร์ และให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กตั้งแต่อายุ 5 ปีจนถึงอายุ 18 ปี (ฝาสีส้มและฝาสีม่วง)

 • โรงพยาบาลสิรินธร 

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer ฝาแดง เข็ม 1-3 บริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาแดง สำหรับผู้ที่อายุ 6 เดือน - 4 ปี และสนใจฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ?ขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีน 1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดแอปฯ QueQ 2. เลือกศูนย์ฉีดวัคซีน กทม. 3. เลือกศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสิรินธร 4. กรอกข้อมูล 5. เลือกวันและเวลาที่ต้องการจอง กดยืนยัน 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา 1. สูติบัตร / หนังสือเดินทาง (Passport) 2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 3. บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี) 4. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 (ถ้ามี) 5. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด19 (ถ้ามี) 6. ปากกาส่วนตัว วันที่มารับบริการ ติดต่อจุดลงทะเบียนวัคซีน (ตรงข้ามเวชระเบียน) ชั้น 1 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร เวลา 13.00 - 15.00 น. (ตามวันและเวลาในระบบ QueQ)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 023286901-19 ต่อ 17100 ในวันและเวลาราชการ 

 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วัคซีนไฟเซอร์ฝาแดงสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี ให้บริการฉีดทุกวันราชการ จันทร์ อังคาร ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มฉีดวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี  ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ไม่รับ Walkin) นัดผ่านห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี เวลา 13.00 - 15.00 น. ของวันราชการ 

หลักฐานในการนัด 1.สำเนาใบเกิด 2.บัตรประจำตัวผู้ป่วยของ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คุณสมบัติของเด็ก 1.อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี วันที่ฉีด 2.หากติดเชื้อโควิด 19 ต้องหายไม่น้อยกว่า 90 วัน 3.ไม่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือมีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ในวันฉีด ขอความกรุณาผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต่ 4 ปี 9 เดือน ในวันที่ฉีดวัคซีนแจ้งเจ้าน้าที่นัดด้วยเพื่อดำเนินการจัดสรรวัคซีนฝาส้ม สำหรับเด็กโตและออกบัตรนัดวันฉีดให้ต่อไป เพื่อความสะดวกและการบริหารจัดการวัคซีน ท่านที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนวันฉีดวัคซีนกรุณาติดต่อขอเลื่อนนัดที่ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org