ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้รับวัคซีนโควิด-19 จากกรมควบคุมโรคกว่า 200,000 โดส เพื่อมอบให้กรมราชทัณฑ์ฉีดให้กับผู้ต้องขัง แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้น แต่ก็ยังสั่งการให้กรมราชทัณฑ์ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหาทางป้องกันอย่าหละหลวม ยารักษาโรค ยาฟ้าทะลายโจรต้องเตรียมให้พร้อมอย่าให้ขาด เพื่อป้องกันปัญหาผู้ต้องขังเกิดความตระหนก ตื่นกลัวและความเครียดของผู้ต้องขังที่กลัวการติดเชื้อ กลัวจะไม่ได้รับการรักษา อย่างที่เคยเกิดจลาจลและการเผาเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์และเรือนจำจังหวัดกระบี่

"จากนี้ในเรื่องของมาตรฐานการทำงานในเรือนจำต้องปฏิบัติตามหลักสากล และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีก ทุกอย่างต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรมราชทัณฑ์ได้ตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบเรือนจำใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจงานราชทัณฑ์ในอนาคต โดยศึกษาจากรูปแบบเรือนจำของต่างประเทศและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทงานราชทัณฑ์ไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เรือนจำรูปแบบใหม่ เป็นเรือนจำรูปแบบวิทยาลัย ความมั่นคงปานกลาง ตอบสนองต่อภารกิจได้หลากหลาย และ 2. เรือนจำเฉพาะทาง เป็นเรือนจำที่ใช้แผนผังเรือนจำรูปแบบสนาม/ลานบ้าน ที่แยกพื้นที่ใช้สอยแต่ละแดนออกจากกันอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้ต้องขังสามารถสลับเวลาการเข้าใช้งานได้ พร้อมปรับเป็นเรือนจำเฉพาะทางต่าง ๆ ได้ อาทิ เรือนจำอุตสาหกรรม เรือนจำกีฬา เรือนจำการศึกษา " นายสมศักดิ์ กล่าว