ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

- Peripheral Vision ความสามารถการมองกว้างลดลง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดความสามารถในการมองกว้าง ทำให้เราอาจมองไม่เห็นวัตถุจากด้านซ้ายและขวาของสายตา หากกำลังขับรถก็คล้ายการขับเข้าไปในอุโมงค์ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

- Binge drinking ดื่มแบบบินจ์ เสี่ยงตับอักเสบเฉียบพลัน คือการดื่มในปริมาณหนึ่ง ภายในช่วงเวลาอันสั้นประมาณ 2 ชั่วโมง เช่น เบียร์ประมาณ 5 กระป๋องในผู้ชาย ส่วนเบียร์ประมาณ 4 กระป๋องสำหรับผู้หญิง ทำให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมากกว่า 0.08 g/dl อย่างรวดเร็ว มีผลต่อระบบต่างๆ เช่น สมอง ความจำ สติ ความดันโลหิต หัวใจ เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเฉียบพลัน และตับวายเฉียบพลันในโรคตับเรื้อรัง Acute-on-chronic liver failure ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูง

- Blackout อาการสูญเสียความจำช่วงสั้น ตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง เกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ต่อสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ที่ทำหน้าในการจัดเก็บข้อมูลจากความทรงจำระยะสั้น เข้าไปเก็บไว้ในระบบความทรงจำระยะยาว ทำให้สูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเอง อาจนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง อุบัติเหตุ รวมถึงการฆ่าตัวตาย เกิดขึ้นได้ในนักดื่มทุกคน แม้จะดื่มนานๆ ครั้ง โดยเฉพาะนักดื่มหญิงจะมีความเสี่ยงต่ออาการนี้มากกว่าชาย

*ที่มา สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

**อ้างอิงจาก เอกสารวิชาการชุดแอลกอฮอล์และสมอง โดยนพ.ทักษพล ธรรมรังสี, ภญ.อรทัย วลีวงศ์, ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

***https://www.verywellhealth.com/how-does-drinking-alcohol...