ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

🔸สมองอยากขอบคุณที่ไม่ทำให้เบลอ การดื่มเหล้าส่งผลโดยตรงกับสมองทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำให้ขาดสติ การเสพติดรวมถึง ความจำ

                                                                 
🔸ตับอยากขอบคุณที่ไม่ทำให้แข็ง แอลกอฮอล์ส่งผลต่อตับโดยตรงเพราะจะเป็นจุดที่ได้รับสารพิษจากแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดการอักเสบ ส่งผลไปยังอาการตับแข็ง

                                                                
🔸หัวใจอยากขอบคุณที่ไม่ต้องทำงานหนัก แอลกอฮอล์กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดมากขึ้นและยังสร้างไขมันในเส้นเลือด