ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” เปิดอาคารสถาบันโรคผิวหนังหลังใหม่ รองรับการบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหลายสาขา พร้อมเป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทั้งในประเทศและนานาชาติ เผยใช้งบก่อสร้างจากส่วนกลาง  947  ล้านบาทยังไม่รวมงบจากเงินบำรุงสถาบันฯ ทั้งหมดหวังยกระดับการบริการเพื่อประชาชน

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดอาคารสถาบันโรคผิวหนัง (หลังใหม่) อย่างเป็นทางการและติดตามการให้บริการประชาชน โดยนายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สถานบริการในสังกัดทุกระดับพัฒนาการบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงบริการ ซึ่งสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งมีการพัฒนาตามนโนบายเป็นอย่างดี

 

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับสถาบันโรคผิวหนัง สังกัดกรมการแพทย์ เป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังระดับตติยภูมิ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยโรคผิวหนังของประเทศไทย ที่ได้รับความเชื่อมั่นและมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากไทยเป็นประเทศในเขตร้อน โรคผิวหนังจึงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่พบได้ แม้จะไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่สร้างปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การเปิดอาคารหลังใหม่ของสถาบันโรคผิวหนังครั้งนี้ จึงช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการเฉพาะด้านมากขึ้น โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันโรคผิวหนังที่ชาวไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ”

 

ด้าน นพ.มานัส โพธาภรณ์ กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนังมีความมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันหลักในการดูแลโรคผิวหนังของประเทศ โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการบริการ เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านโรคผิวหนัง ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางที่สำคัญอีกหลายสาขา อาทิ คลินิกโรคสะเก็ดเงิน คลินิกอิมมูนวิทยา คลินิกหลอดเลือดดำ ศูนย์เส้นผมและเล็บ ศูนย์ชะลอวัย เป็นต้น พร้อมระบบให้คำปรึกษาทางไกลกับแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ และการตรวจรักษาทางไกลกับผู้ป่วย 2.ด้านวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและการอบรมเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังอื่นๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลและหน่วยเผยแพร่ความรู้ด้านโรคผิวหนัง  3.ด้านการค้นคว้าวิจัย ทั้งการวินิจฉัยรักษาและการพัฒนาสูตรตำรับต่างๆ พร้อมต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 

ทั้งนี้ อาคารสถาบันโรคผิวหนังหลังใหม่ เป็นอาคารสูง 22 ชั้น และที่จอดรถชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น รวม 25 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 40,365 ตร.ม. โดยชั้น 1-6 เป็นที่จอดรถและโถงต้อนรับ ชั้น 7-14 เป็นพื้นที่ส่วนให้บริการ และชั้น 15-22 เป็นส่วนสนับสนุนและใช้ในการเรียนการสอน ได้รับงบประมาณส่วนกลางในการก่อสร้าง 947  ล้านบาท และสถาบันฯ สมทบเงินบำรุงในการก่อสร้างอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งหลังจากปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถาบันโรคผิวหนังได้ใช้อาคารหลังใหม่นี้ ให้บริการวัคซีนโควิด 19 เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา