ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลหนองคาย เผย "ขั้นตอนการใช้ Telemedicine"  โดยระบบหมอพร้อม  ช่วยให้เจ้าหน้าที่-ผู้ใช้บริการ มีความสะดวกมากขึ้น อาทิ เรื่องการนัดหมายผู้ป่วย ฯลฯ

สำหรับเงื่อนไขก่อนเริ่มใช้งาน หมอพร้อม station 

1. ผู้ใช้งาน (แพทย์/เจ้าหน้าที่) ทำการลงทะเบียนและมีรหัสบัญชีผู้ใช้งานแล้ว  ทั้งนี้เพื่อความสะดวก แนะนำเปิดใช้งานโปรแกรมที่ให้บริการของทางโรงพยาบาลเช่น Hosxp ไปพร้อมกัน 2. ผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) คือ ต้องมีบัตรประชาชนหรือสูติบัตร  และแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมเวอร์ชั่นล่าสุด  รวมถึง ผู้รับบริการมาพบแพทย์หรือได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาล (ครั้งแรก) เพื่อทำความเข้าใจระบบและสมัครใจเข้าร่วมใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งานมีดังภาพต่อไปนี้...

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ