ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดระบบ “Teleclinic” โดยระบบหมอพร้อม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการ รองรับ 3,000 รายต่อวัน

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดระบบ Teleclinic โดยใช้ระบบหมอพร้อม ในการให้บริการรักษาจากแพทย์ ด้วยการใช้ระบบ Telemedicine ของหมอพร้อม ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแนวทางการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางได้ง่ายขึ้น และนอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยจากอาจารย์แพทย์ที่ชำนาญกว่า ช่วยร่วมออกความเห็น และแนวทางการรักษาร่วมกัน

เครื่องมือระบบ Telemedicine ที่จะสามารถนำมาช่วยจึงน่าจะต้องเอื้อต่อการใช้เครือข่ายเหล่านี้ ซึ่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้เลือกระบบ “หมอพร้อม Telemedicine” โดยแพลตฟอร์มหมอพร้อม นอกจากจะมีฐานคนไข้ที่เหนียวแน่น และครอบคลุมจากการฉีดวัคซีนในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ยังสามารถรองรับกระบวนการ Telemedicine แบบ Station to Station ได้ด้วย