ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชูความร่วมมือ 4 หน่วยงานรับรองมาตรฐานภาครัฐ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวรูปแบบเครือข่าย Single Platform  ลดอุปสรรคการเดินทาง ไม่เสียเวลา สามารถขอใบรับรองผ่านออนไลน์ ดำเนินงานมามากกว่า 1 ปี ผลตอบรับดี

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการดำเนินการการให้ใบรับรองตามมาตรฐานสากลในรูปแบบ Single Platform เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ว่า  Single platform เป็นการสร้างความร่วมมือด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทยในแบบเครือข่าย   เพื่อบูรณาการและพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ให้การรับรองได้รวดเร็ว โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมสมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4 หน่วยงาน Single Platform 

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า การทำงานรูปแบบเครือข่าย Single Platform มีการดำเนินการมามากกว่า 1 ปีแล้ว ผลตอบรับดีมาก จากที่ผ่านมามีอุปสรรคในแง่หากไปขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใด หรือการรับรองห้องปฏิบัติการใดๆก็ตาม หากไม่เกี่ยวข้อง ผู้มาใช้บริการต้องเดินทางไปอีกหน่วยงาน ทำให้เสียเวลามาก ไม่สะดวกสบาย แต่การทำงานผ่านเครือข่ายทั้ง 4 หน่วยงาน ช่วยลดอุปสรรคการเข้าถึงบริการตรงนี้ ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ทำให้เข้าถึงบริการง่ายขึ้น โดยสามารถเดินทางไปหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทั้ง 4 แห่งที่ไหนก็ได้ระบบจะเชื่อมข้อมูลและดำเนินการจัดการให้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางหลายที่ให้เสียเวลา เป็นการทำงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และยังสามารถขอใบรับรองผ่านออนไลน์ อย่างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก็เข้ามาที่เว็บไซต์ได้ ซึ่งจะระบุขั้นตอนการขอใบรับรอง ระยะเวลาแล้วเสร็จ  

“หลักการทำงานของ Single Platform  เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นหลัก เพราะไม่มีใครต้องการอะไรที่  “ห่วย ยากช้า แพง”  แบบนี้ไปไม่รอด  เราต้องมี คุณภาพดี เข้าถึงง่าย มีความรวดเร็ว ไม่แพงมาก  ทำให้ต้องมีการพูดคุย และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการตอบโจทย์มากขึ้น    อย่างระบบซิงเกิล แพลตฟอร์ม ก็ไม่ได้ช้า ตอนนี้ไปที่ไหนรับเรื่องได้หมด เดี่ยวจะมีเจ้าหน้าที่จัดการให้ แต่ก่อนไปที่หนึ่ง ไม่ใช่ ต้องกลับไปอีกที่ เสียเวลา แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว เพราะเรามีข้อมูลกลางถึงกันหมด หรือจะยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ก็ได้เช่นกัน” นพ.ศุภกิจ กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง