ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน่วย 50(5) จ.อุทัยธานี สานพลังเครือข่ายกับ สสอ.- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเผยแพร่ความรู้สิทธิบัตรทองไปด้วยกัน พร้อมเดินหน้าจัดตั้งหน่วยย่อยรับเรื่องร้องเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุก อปท. ทั้งจังหวัด

หน่วย 50(5) จ.อุทัยธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุทธิพร สุทธาภัทร ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50(5) จ.อุทัยธานี กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของหน่วย 50 (5) จ.อุทัยธานี ว่า หน่วย 50(5) จ.อุทัยธานี ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2556 และเริ่มเดินสายแนะนำตัวให้ประชาชน หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รู้จักบทบาทหน้าที่ ตลอดสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานร่วมกัน 

นายสุทธิพร กล่าวว่า ในเบื้องต้นนั้นได้เข้าไปเป็นเครือข่ายกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ทุกอำเภอของ จ.อุทัยธานี เพื่อเข้าไปประชาสัมพันธ์หน่วย 50(5) ในเวทีประชุมต่างๆ ของ สสอ. ตลอดจนการจัดเวทีแนะนำหน่วย 50(5) และให้ความรู้เรื่องสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มชนเผ่าต่างๆที่อยู่ใน จ.อุทัยธานีด้วย  

ขณะเดียวกัน เนื่องจากตนรู้จักกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 70-80% ของจังหวัด จึงได้ใช้โอกาสนี้เข้าไปสร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทำงานประชาสัมพันธ์หรือการทำงานร่วมกันต่างๆ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับตัวกรรมการของหน่วย 50(5) และกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนในระดับอำเภอและจังหวัด ซึ่งมีใจและให้ความสำคัญกับการทำงาน คอยแนะนำหน่วยฯให้ประชาชนได้รู้จักตามโอกาสต่างๆ ทั้งในเวลางานหรือเวลาส่วนตัว ทำให้หน่วย 50(5) เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

“ตัวกรรมการของหน่วยฯ และศูนย์ประสานงานฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลผลักดันให้ภาคประชาชนจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) อีกด้วย แต่เดิมชาวบ้านเข้าใจว่ากองทุนนี้มีแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ที่มีสิทธิเขียนโครงการได้ กรรมการหน่วยฯในระดับอำเภอก็จะพูดเรื่องนี้ให้ประชาชนเข้าใจว่าใครสามารถของบได้บ้าง รวมทั้งแนะนำวิธีการเขียนโครงการต่างๆ ทำให้ขณะนี้ภาคประชาชนก็เริ่มเข้าใจและเริ่มเขียนโครงการขอใช้งบมากขึ้นพอสมควร

นายสุทธิพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับทิศทางการดำเนินงานของหน่วย 50(5) จ.อุทัยธานี ในอนาคตนั้น ตั้งเป้าอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ เป็นตัวแทนหรือหน่วยย่อยของหน่วย 50(5) มีที่ทำการใน อบต./เทศบาล และมีคณะกรรมการคอยดูแลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนหรือให้คำปรึกษาแก่ประชาชนด้วยตัวเอง เพราะหน่วยย่อยเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่ มีความใกล้ชิด ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนจะเน้นความสมัครใจของท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนในระยะยาว

“ตอนนี้เราเปิดหน่วยย่อยไปได้ประมาณ 7 ตำบลใน 3 อำเภอ แต่เป้าของเราคือพยายามเปิดให้ได้ครบทั้ง 62 อปท. ใน 8 อำเภอครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งก็ถือว่ายังเป็นเส้นทางที่ต้องเดินอีกยาวไกล” นายสุทธิพร กล่าว

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org