ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เชิญประชาชน ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ฟรี!

กรมการแพทย์ ขอเชิญ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน! ฟรี ต้องไม่เคยตรวจโรคเบาหวานมาก่อน อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปีขึ้นไป ณ สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 1 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ณ สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชาชน ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ฟรี ในโครงการ "การประเมินผลเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานระหว่าง" (Thai Diabetic Risk Score, FPG และ HBA1C)

ใครที่สามารถ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ฟรี

 • ประชาชนทั่วไป อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปีขึ้นไป
 • ประชาชนทั่วไป ที่ไม่เคยตรวจโรคเบาหวาน 

ผู้ที่สนใจสามารถประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดยคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยตนเองได้ที่ แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คลิก

"ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน"

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ควรตอบคำถามตามความเป็นจริง โดยมีคำถามสำคัญ เช่น

 • ดัชนีมวลกาย
 • รอบเอว
 • มีความดันโลหิตสูงหรือไม่
 • ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง)

วิธีการคำนวณดัชนีมวลกาย

ภายในแบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ต้องระบุวิธีการคำนวณดัชนีมวลกาย ทำได้โดย

นำน้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (เมตร)2 โดย BMI สมส่วนควรอยู่ที่ 18.5-22.9 กก./ม.2 โดยเกณฑ์ดัชนีมวลกาย (BMI) มีดังนี้

 

 1. น้อยกว่า 18.5 = น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
 2. 18.5-22.9 = สมส่วน
 3. 23.0-24.9 = น้ำหนักเกิน
 4. 25.0-29.9 = โรคอ้วน
 5. ตั้งแต่ 30.0 = โรคอ้วนอันตราย

"ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน"

คะแนนการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

 • น้อยกว่า 6 ไม่เสี่ยงโรคเบาหวาน ไม่ต้องลงทะเบียน
 • มากกว่าหรือเท่ากับ 6 เสี่ยงโรคเบาหวาน 

ผู้ที่มีผลคะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวาน 6 คะแนนขึ้นไป ลงทะเบียนตรวจเบาหวานฟรี คลิก

การเตรียมตัวเจาะเลือดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

 • งดน้ำและอาหารก่อนวันที่นัดเจาะเลือด ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป เช่น นัดวันที่ 4 พ.ค. 66 ต้องงดน้ำและอาหารตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 3 พ.ค. 66 
 • เดินทางมายัง ณ สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 1 ตึกกรมการแพทย์ ก่อนเวลา 09.00 น.
 • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 

"ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง รวมข้อเท็จจริงโรคเบาหวาน! คนผอมไม่เป็นจริงไหม น้ำตาลตกต้องรีบกินขนมหรือไม่

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org