ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปี 66 ผลตรวจสุขภาพพระสงฆ์ มีไขมันในเลือดสูง 55.4% มีภาวะอ้วน 44.3% ความดันโลหิตสูง 18.5% รพ.สงฆ์ ระบุส่วนใหญ่อาพาธด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สสส.แนะใส่ใจเลือกอาหารใส่บาตรตามหลักโภชนาการ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2567 นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มพระสงฆ์และสามเณร มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัย 

จากรายงานการตรวจสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรในกรุงเทพฯ ปี 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข พบพระสงฆ์มีไขมันในเลือดสูง 55.4% มีภาวะอ้วน 44.3% ความดันโลหิตสูง 18.5% ภาวะเสี่ยงอ้วน 17.3% และระดับน้ำตาลในเลือดสูง 15.6% สอดคล้องกับรายงานพระสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2566 พบว่า พระสงฆ์อาพาธส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567 สสส. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคน เลือกอาหารใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณร ใช้สูตร 3 งด 

1.งดอาหารหวาน มัน เค็มจัด 

2.งดอาหารสำเร็จรูป 

3.งดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดโดยขาดการคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนา 

4 เสริม ได้แก่ 1.เสริมข้าวกล้อง ช่วยเพิ่มใยอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ 2.เสริมเมนูผัก 3.เสริมเมนูปลา แหล่งโปรตีนที่ดีและย่อยง่าย 4.เสริมนมวัว แหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่มีผลดีต่อสุขภาพ 

2 เลี่ยง 1.เลี่ยงเมนูทอดและผัด ที่มีไขมันสูง 2.เลี่ยงเมนูแกงกะทิ เพราะเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เพื่อป้องกันสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรจากการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สาเหตุหลักที่ทำให้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs)  

“สสส. ขอให้ประชาชนทุกคนใส่ใจกับการเลือกอาหารใส่บาตรในวันวิสาขบูชานี้ และในทุกเทศกาล โดยหลัก 3 งด 4 เสริม 2 เลี่ยง นวัตกรรมเครื่องมือที่สำคัญ ช่วยให้เลือกอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยสนับสนุนสุขภาพที่ดีแด่พระสงฆ์และสามเณรให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้ออาหารรับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของตนเองได้อีกด้วย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sonkthaiglairok.com” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว