ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขึ้นรถโดยสารที่ “สถานีขนส่งฯ หมอชิต” ก็รู้ข้อมูลสิทธิบัตรทองได้ บขส. ร่วมเปิดพื้นที่สื่อสาร ให้ สปสช. ประชาสัมพันธ์ “ผ่านจอประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารขนส่งผู้โดยสาร” ดูแลสุขภาพผู้โดยสาร เข้าถึงสิทธิ์และบริการกองทุนบัตรทอง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  ร่วมแถลงข่าว “สปสช. ร่วมมือกับ บขส. ประชาสัมพันธ์สิทธิ์บัตรทอง ผ่านจอประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการร่วมเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ให้ประชาชนที่มาใช้บริการรถโดยสาร บขส. ณ สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ได้รับทราบ อันนำไปสู่การเข้าถึงบริการสุขภาพและคุ้มครองสิทธิ์ด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า บัตรทอง 30 บาท เป็นสิทธิ์คุ้มครองสุขภาพสำหรับคนไทยทุกคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ปัจจุบันได้ครอบคลุมดูแลผู้มีสิทธิ์เกือบ 48 ล้านคน ทั้งในด้านรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แต่การเข้าถึงสิทธิ์และบริการภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์นั้น ต้องสร้างการรับรู้ในสิทธิ์และวิธีการเข้ารับบริการให้กับประชาชนมากที่สุด ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สปสช. จึงต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลไปสู่ประชาชน

ทั้งนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นพื้นที่หนึ่งสามารถใช้เป็นจุดประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล ด้วยแต่ละวันมีประชาชนที่ต้องใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก โดยเฉพาะที่สถานีขนส่งฯ แห่งนี้ เพื่อเดินทางไปจังหวัดที่ต่างๆ ทำให้เป็นจุดที่สามารถส่งข้อมูลที่ต้องการสื่อสารได้ดี และนอกจาก บขส. จะดูแลการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้กับประชาชนแล้ว ยังคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิ์บัตรทอง จึงได้ร่วมสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลบัตรทอง 30 บาท ให้กับประชาชนด้วย

“สปสช.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของ บขส. ในครั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ นี้ แต่ละวันมีประชาชนที่เป็นผู้โดยสารเดินทางมารับบริการจำนวนมาก ดังนั้นการได้เผยแพร่ข้อมูลบัตรทองผ่านจอประชาสัมพันธ์ในอาคารนี้ เชื่อมั่นว่าจะทำให้ สปสช.สามารถประชาสัมพันธ์สิทธิ์บัตรทองได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกันยังเป็นการสะท้อนความห่วงใยของ บขส. ที่มีต่อสุขภาพของประชาชน” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ด้าน นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. มีความยินดี ที่ได้ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ์บัตรทองให้ประชาชนที่ใช้บริการ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ วิธีการใช้สิทธิ์ และขั้นตอนการรับบริการผ่านสิทธิ์บัตรทอง 30 บาท เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนให้ได้รับทราบการเข้าถึงระบบรักษาสุขภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนพึงได้รับ ทั้งนี้ บขส. ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านจอประชาสัมพันธ์ ภายในอาคารสถานีขนส่งฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก รวมกว่า 736,236 คน จึงเชื่อว่าประชาชนที่มาใช้บริการจะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และสามารถเข้าถึงสิทธิ์และบริการกองทุนบัตรทองได้มากยิ่งขึ้น