ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จิตแพทย์แนะภาวะเครียดทางการเมือง จัดการได้อย่างมีสติ เสพข่าวอย่างเหมาะสม ไม่นำไปสู่ความรุนแรง

กรมสุขภาพจิตแนะจัดการภาวะเครียดทางการเมือง ต้องมีสติ จัดสรรเวลาเสพข่าวอย่างเหมาะสม หากเริ่มไม่ดี รู้สึกหงุดหงิด จนเสี่ยงสร้างความรุนแรง ต้องรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จิตแพทย์ เพราะเครียดหนักๆ นำไปสู่การใช้สารเสพติด ดื่มเหล้า สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์ภาวะเครียดจากการเสพข่าวการเมืองว่า ความสนใจการเมืองเป็นเรื่องดี สะท้อนสังคมไทยก้าวหน้าในเรื่องนี้ ประชาชนตื่นตัวให้ความสนใจ แต่หลายเรื่องไม่สามารถเป็นไปตามที่ใจคิด กรมสุขภาพจิตได้มีการติดตามรวมถึงการให้ความรู้ข้อแนะนำต่างๆ ผ่านช่องทางตามสื่อต่างๆ ในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างมีสติสามารถทำได้อย่างไร ยังมีข้อแนะนำในการประเมินตนเองว่าเมื่อไหร่ควรจะถอยตัวเองออกจากการรับรู้ เมื่อไหร่ถึงขั้นที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษา ซึ่งข้อมูลต่างๆ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ผ่านเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

เมื่อถามว่าช่วงนี้กรมสุขภาพจิตได้มีการสำรวจอุณหภูมิความเครียดของคนไทยหรือไม่ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พญ.อัมพร กล่าวว่า กรมมีการติดตามต่อเนื่อง เมื่อไหร่ที่มีสัญญาณเขย่าบางอย่าง เช่น ต้องระวังบ้างแล้ว ก็จะออกมาบอกเล่าตัวเลข ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่ได้ลดอุณหภูมิลง ยังไต่ระดับขึ้นอย่างช้าๆ เรียกว่าอยู่ในระดับปิ่มๆ ที่ยังวางใจไม่ได้ แต่ยังไม่น่ากังวลมากไปกว่าช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง

อ่านเพิ่มเติม : https://www.hfocus.org/content/2023/07/28028