ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. เผยทางแก้ปัญหารพ.พื้นที่แนวชายแดน อยู่เกาะ  ถิ่นทุรกันดาร  ปัญหาแตกต่าง ไม่ใช่ติดลบทางการเงินทั้งหมด ส่วนใหญ่ขาดแพทย์ พร้อมตั้งเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมด้านสาธารณสุขพื้นที่เฉพาะ” ดึงหมอจบใหม่ฝึกอบรม พื้นที่ได้หมอ ส่วนหมอได้ประสบการณ์ พร้อมทำเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาได้งบประมาณดำเนินการ หวังแก้ปัญหาระยะกลางระยะยาว 

จากกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ประสบปัญหาวิกฤติสถานะทางการเงินระดับ 7 และยังขาดกำลังคน เนื่องจากงานสาธารณสุขชายแดนจะไม่เหมือนในเมือง ต้องดูแลประชากรที่ไม่ใช่คนไทย แต่ไม่ดูแลไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องมนุษยธรรม และยังเป็นการป้องกันโรคระบาดที่จะแพร่มายังคนไทย กระทั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการช่วยเหลือ ส่งงบประมาณ และสั่งสำรวจรพ.ชายแดนทั่วประเทศว่า ประสบปัญหาอย่างไร เพื่อหาทางแก้ไขเป็นระบบระยะยาวนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ ว่า  กรณีโรงพยาบาลชายแดนและถิ่นทุรกันดารนั้น เบื้องต้นที่มีปัญหาขาดแคลนแพทย์ บุคลากร และเป็นโรงพยาบาล(รพ.)ที่มีลักษณะเฉพาะ อย่าง รพ.ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ เช่น รพ.แก่งกระจานทั้งรพ.ตามแนวชายแดน และห่างไกล เช่น แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ หลีเป๊ะ กำลังรวบรวมว่า มีกี่กลุ่ม จากนั้นจะจัดกระบวนการในการดูแลให้เหมาะสม

อ่านต่อ https://www.hfocus.org/content/2023/08/28207?fbclid=IwAR2MRc7Tu9XrT1awAvQYFXb-IknF6oPcMdKepu3QaSzFWhOsIF5snZHGjNA