ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เผย ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนไม่ถึง 70% และมีจำนวนลดลงทุกปี เตรียมหารือกรอบจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปี 2567 เบื้องต้นหน่วยงานเกี่ยวข้องเห็นตรงกันปรับสัดส่วนให้กระทรวงฯ เพิ่มขึ้น คาดในปี 2567 มีแพทย์จบประมาณ 2,800 คน จะจัดสรรให้ประมาณ 2,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 200 คน ช่วยเติมแพทย์เข้าระบบและบรรเทาการขาดแคลนในบางพื้นที่

วันที่ 19 ส.ค. 2566 พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือแพทย์ใช้ทุนปี 1 ว่า ได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ (Consortium) ขอรับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนไม่ถึง 70% และมีจำนวนลดลงทุกปี โดยปี 2563 ได้รับจัดสรร 2,009 คน ปี 2564 เหลือ 1,836 คน และปี 2565 เหลือ 1,788 คน ซึ่งในปีแรกของการปฏิบัติงานชดใช้ทุน กระทรวงสาธารณสุขจะกระจายไปยังโรงพยาบาลเพิ่มพูนทักษะทั่วประเทศ 116 แห่ง หลังจากนั้นในปีที่ 2 และ 3 จะไปปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชนต่อไป เมื่อจำนวนแพทย์ชดใช้ทุนที่ได้รับจัดสรรลดลง จึงส่งผลให้บางพื้นที่ขาดแคลนแพทย์ และแพทย์ที่มีอยู่ต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้นและใช้เวลาปฏิบัติงานมากขึ้น

พญ.พิมพ์เพชร กล่าวต่อว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่มีผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีความเห็นตรงกันว่าจะปรับลดสัดส่วนการจัดสรรให้กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ นอกกระทรวงลง และจัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับคัดเลือกจริงใน 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าในปี 2567 จะมีแพทย์สำเร็จการศึกษาประมาณ 2,800 คน จะจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขได้ประมาณ 2,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 2 ปีที่ผ่านมาราว 200 คน พร้อมปฏิบัติงานได้ในเดือนมิถุนายน 2567 ทำให้มีบุคลากรลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น ช่วยลดภาระงานและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในบางพื้นที่ได้มากขึ้น

“กระทรวงสาธารณสุข ยังได้หารือกับ ก.พ.ในการเพิ่มกรอบตำแหน่งข้าราชการ ภายในปี 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานด้วย โดยปัจจุบันมีแพทย์ประมาณ 25,505 คน ได้ร่างกรอบตำแหน่งปี 2569 เพิ่มเป็น 35,578 คน รวมทั้งจะเพิ่มการผลิตในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เนื่องจากพบว่า แพทย์กลุ่มนี้มีอัตราการคงอยู่ในระบบมากถึง 80-90%” พญ.พิมพ์เพชรกล่าว