ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ.เผยงบค่าเสี่ยงภัยโควิด19 ถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ส่ง สสจ.เร่งทำเรื่องเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบค่าเสี่ยงภัยโควิด19 ว่า จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา  เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากงบกลาง วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 - ครึ่งเดือนแรกของมิถุนายน 2565 นั้น

“ล่าสุดงบค่าเสี่ยงภัย 2,995.7 ล้านบาทถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้ว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งจัดสรรตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยส่งให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) เพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายให้ทั้งหน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายในสัปดาห์หน้า และให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 นี้” นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวย้ำว่า ในการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามข้อมูลเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเข้ามา โดยในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นหน่วยดำเนินการจัดสรรและแจ้งกองคลังโอนงบประมาณไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 แห่ง เพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ทำเรื่องขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และโอนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับให้กับหน่วยบริการต่างๆ ส่วนหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นหน่วยดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายและขออนุมัติปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อโอนงบประมาณไปยังหน่วยงานภายนอกต่อไป

ปลัดสธ.กล่าวว่า ส่วนค่าเสี่ยงภัยที่ยังค้างอยู่ช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายน - กันยายน 2565 ซึ่งสิ้นสุดการเป็นโรคติดต่ออันตราย จะเตรียมทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3,745 ล้านบาท ต่อ ครม.ชุดใหม่ต่อไป โดยจะเป็นทั้งส่วนของในและนอกกระทรวงฯเช่นเดิม ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลหลักฐานมาแล้ว แต่เพื่อความแม่นยำจึงให้มีการตรวจสอบว่าข้อมูลซ้ำซ้อนกับของเดิมด้วยหรือไม่ 

ข่าวเกี่ยวข้อง : ปลัดสธ.ย้ำไทม์ไลน์จ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด19 เหมือนเดิม ไม่เคยหักเงินเสี่ยงภัยนอกสังกัด