ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

The Cloud สานพลัง 20 ผู้นำเทรนด์ ร่วมเวทีหนุนแนวคิดสู่ความยั่งยืน สสส. ชูการพัฒนาเทคโนโลยี ขับเคลื่อนไทยสู่การมีสุขภาวะที่ดี ด้าน กทม. เตรียมเสนอแก้กฎหมาย ลดมลพิษกรุงเทพฯ มุ่งเป้าเสริมสร้างความยั่งยืนทุกมิติในงาน Sustrends 2024 I 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก 

ที่พิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึง Sustainable well-being โดยชี้ถึงแนวโน้มการเคลื่อนตัวของสุขภาวะผ่าน 3 คำสำคัญ 

  1. Lifestyle well-being สุขภาพคนไทยเปลี่ยนไปจากต้นเหตุโรคติดเชื้อในอดีต มาสู่โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ที่ต้นเหตุหลักเปลี่ยนมาเป็น “พฤติกรรมการใช้ชีวิต” และ “วิถีชีวิต” โดยวิถีชีวิตนี้ ไม่ได้ถูกลิขิตโดยเจ้าของชีวิตเองเท่านั้น แต่ถูกปรับแต่งโดยเงื่อนไขชีวิต การชักจูง กดทับ จากหลากหลายแหล่ง รวมถึงการส่งเสริมการค้าที่ต้องประชันกับการรณรงค์ด้านสุขภาพ 
  2. Precision and De-Intermediarization well-being ที่แนวโน้มจากเทคโนโลยีทำให้การแพทย์และสาธารณสุขเจาะจงเฉพาะเข้าหารายบุคคลได้มาก เช่น เทคโนโลยี จีโนมิกส์ ที่อ่านแผนที่พันธุกรรม นำสู่การรักษาที่ตรงกับพันธุกรรมเฉพาะรายบุคคลอย่างแม่นยำกว่าการให้ยาแบบทั่วไป ไทยเริ่มโครงการสร้างแผนที่นี้ในคนไทย 5 หมื่นคนแรกแล้ว เช่นเดียวกับ Big data ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ ก็ส่งข้อมูลข่าวสารเจาะจงเข้าหารายบุคคลตามประวัติการรับข่าวสารและการใช้จ่าย โดยตัด “คนกลาง” ออก ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน นักสาธารณสุข หรือแพทย์ ที่โปรแกรมวินิจฉัยโรคและการรักษาเริ่มเข้ามาทดแทน 
  3. Healthy Planet ที่มนุษย์บนโลกได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในศตวรรษที่ผ่านมาว่า สุขภาวะที่ยั่งยืน ต้องคำนึงไม่เฉพาะสุขทุกข์ของมนุษย์ แต่ต้องรวมถึงสัตว์ สิ่งมีชีวิต และสรรพสิ่งในโลกควบคู่กันไป

“กฎบัตรเจนีวา โดยเพิ่งออกมาองค์การอนามัยโลกในปี 2565 ชี้ว่าสุขภาวะยุคใหม่ ต้องก้าวไปเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์โลก การพัฒนาสังคมที่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะ ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง” ดร.สุปรีดา กล่าว

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. มีแนวทางการปรับแก้กฎหมายด้านความยั่งยืนของกรุงเทพฯ ที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลใหม่ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีความสุขมากขึ้น ทั้งการควบคุมการเข้า-ออกของรถบรรทุก จำกัดพื้นที่ควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือควันดำ สร้างผังเมืองโดยเฉพาะตึกสูงที่มีการอาศัยหลายพันยูนิต ให้มีโรงพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่รอบบริเวณ ที่ผ่านมา กทม. ได้ควบคุมการคัดแยกขยะในพื้นที่ ครัวเรือนที่คัดแยกขยะจะเสียค่าบริการน้อยลง ซึ่งทำให้ค่าบริหารจัดการขยะใน กทม. ลดลงกว่า 7 แสนบาท/วัน เป็นผลลัพธ์ความยั่งยืนระดับประเทศที่มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

นายทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร The Cloud และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Cloud and Ground จำกัด กล่าวว่า การแข่งขันภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ของโลกที่ทุกองค์กรต้องเจอ คือการพัฒนาความยั่งยืน เนื่องจากประชาชน ผู้บริโภคใส่ใจความยั่งยืนมากขึ้น งาน Sustrends 2024 ตั้งเป้าเป็นกิจกรรมต้นแบบที่ใส่ใจความยั่งยืนอย่างแท้จริง สถานที่จัดงานเปิดโล่งไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ พลังงานไฟฟ้ามาจากแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มผลิตจากพืช (plant based) ภาชนะที่ใส่สามารถนำไปเพาะพันธุ์กล้าไม้ได้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานไม่แสวงหากำไร 20 องค์กร เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ กระตุ้นสังคมสู่ความยั่งยืน

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org