• Wednesday, August 16, 2017
  20:14
  คมส. แนะกรมอนามัยปรับยุทธศาสตร์สุขภาวะพระสงฆ์ วางแผนปฏิบัติการระยะ ๑ ปี เน้นปูพรมสร้างการมีส่วนร่วมคนทั้งสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนและพระสงฆ์ พร้อมให้ความสำคัญการพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมือง รองรับเมืองขยายตัว โดยใช้ กทม. เป็นพื้นที่ต้นแบบองค์ความรู้ก่อนกระจายงานสู่เมืองใหญ่ในต่างจังหวัด
  2017-08-16, 20:14
 • Friday, August 11, 2017
  17:08
  ปลุกกระแส “กำนันสไตล์” ใช้คณะกรรมการพัฒนาตำบลเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อน พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นพึ่งตนเอง ด้านศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ต. เกาะขันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อน 12 ตำบลพัฒนา ลงนามความร่วมมือพร้อมประกาศเจตนารมณ์สร้างปฏิบัติการชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาหารชุมขน
  2017-08-11, 17:08
 • Friday, August 04, 2017
  16:34
  “พล.ร.อ.ณรงค์” เปิดงาน 15 ปี สสส.การเดินทางของความสุข ชี้จุดแข็งเป็นองค์กรประสานความร่วมมือรอบทิศ เคลื่อนงานสร้างสุขภาพแนวใหม่ เกิด “จุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรม” ลดนักดื่ม-นักสูบต่ำกว่า 20 % เป็นครั้งแรก เชื่อ สสส.ดันเพิ่มกิจกรรมทางกายแตะเป้า 80 % ในปี 64 นานาชาติยอมรับ สสส.ต้นแบบองค์กรสร้างสุขภาพแนวใหม่ ผจก.สสส. รับลูกพร้อมนำองค์กรก้าวต่อสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
  2017-08-04, 16:34
 • Monday, July 31, 2017
  19:50
  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจับตาสถานการณ์สุขภาพคนไทยปี ๒๕๖๐ หวังแก้ปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs พบยังมีทุกขภาวะที่ต้องเร่งจัดการ ทั้งมารดาเสียชีวิตหลังคลอด ‘โรคไม่ติดต่อ’ รุมเร้าตั้งแต่วัยเด็กเยาวชน และสภาพสิ่งแวดล้อมแย่ลง
  2017-07-31, 19:50
 • Tuesday, July 25, 2017
  01:37
  สสส.ร่วมกับ รพ.แม่ระมาด จ.ตาก อุดช่องโหว่ระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดฝิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่แนวชายแดน เน้นขยายให้บริการที่ รพ.สต. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บูรณาการชุมชน-อาสาสมัครสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยติดฝิ่นเชิงรุก ตั้งจุดบริการจ่ายยาเมทาโดนใกล้บ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพกาย-ใจ ชู จ.ตากเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพตามแนวชายแดน
  2017-07-25, 01:37
 • Friday, July 21, 2017
  21:33
  “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เผย คนตายโรคพิษสุนัขบ้าพุ่ง ต้นเหตุหน่วยตรวจสอบไล่บี้เทศบาล “ซื้อวัคซีนฉีดให้หมาไม่ได้ ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย” ระบุงานด้านสุขภาพ หน่วยตรวจสอบต้องเข้าใจ เน้นผลลัพธ์สุขภาวะและสุขภาพที่ดีของประชาชน ขณะที่งบ “กองทุนสุขภาพตำบล” อปท.ไม่กล้าใช้จ่าย กลัวถูกใช้งบผิดวัตถุประสงค์เช่นกัน หน่วยงานเกี่ยวข้องจับมือเร่งแก้ปัญหา
  2017-07-21, 21:33
 • Thursday, July 06, 2017
  14:05
  สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะอันเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควรสูงสุด 20 อันดับแรกรวมกันแล้วมีค่าสูงถึงร้อยละ 75 และ 67 ของความสูญเสียทั้งหมดในเพศชายและเพศหญิงตามลำดับ
  2017-07-06, 14:05
 • Saturday, May 13, 2017
  19:40
  เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม โชว์ผลงาน “(ไทย) ทีนสปิริต” สะท้อน 5 ประเด็นปัญหาสังคมไทย“สิ่งแวดล้อม-เหลื่อมล้ำ-สุขภาวะและโภชนาการ-ความรุนแรง- สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์” หวังปลุกกระแสให้สังคมตระหนักถึงปัญหาและหาทางแก้ไข
  2017-05-13, 19:40
 • Sunday, March 26, 2017
  20:13
  สสส.เปิดผลงานปี 59 สนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ 2,401 โครงการ มีผู้รับทุนหน้าใหม่เกือบ 3,000ราย/องค์กร ชูผลงานเด่น 4 ด้าน พัฒนาขยายพื้นที่สุขภาวะเกือบหมื่นแห่งทั่วไทย ผจก.สสส. ย้ำยึดมั่นหลักบริหาร มืออาชีพ-โปร่งใส-ตรวจสอบได้ และ “สานพลังทุกภาคส่วนเพื่อผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง” ปักธง ปี 2560 เร่งเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพ 3 ด้าน พัฒนานักสร้างสุขภาพเชิงสถาบัน-จัดการปัญหาเหล้าบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงด้วยมาตรการทางสังคมเสริมกฏหมาย-ขยายพื้นที่และองค์กรสุขภาวะผ่านเขตสุขภาพ
  2017-03-26, 20:13
 • Monday, January 02, 2017
  19:41
  รมว.สธ.ปาฐกถาพิเศษงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ระบุ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เรื่องสุขภาพ-สาธารณสุข เผย สธ.ผุดแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาสามารถฟันฝ่าเรื่องยากให้ลุล่วงด้วยดี
  2017-01-02, 19:41
 • Tuesday, December 27, 2016
  09:46
  “หมอศักดิ์ชัย” ยก “กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่” มีท้องถิ่นร่วมหนุนสมัชชาสุขภาพ กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาประเทศเดินมาถูกทาง ดึงท้องถิ่นมีส่วนร่วม กลไกเสริมระบบภาครัฐ พร้อม ช่วยสร้างระบบดูผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศ    
  2016-12-27, 09:46
 • Tuesday, December 27, 2016
  09:26
  นักกฎหมายผ่าเนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดนมผง ยืนยัน กฎหมายช่วยคุ้มครองไม่ให้แม่ตัดสินใจผิดพลาด-ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณา แจง สาเหตุที่ประเทศพัฒนาไม่มี กม.ลักษณะนี้ เนื่องจากเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมนมผง ซัดสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก บิดเบือนข้อแนะนำ WHO สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน
  2016-12-27, 09:26
 • Sunday, December 25, 2016
  16:47
  เคาะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 เดินหน้า 4 วาระใหญ่ น้ำดื่มปลอดภัย สุขภาพเด็กปฐมวัย สานพลังปราบยุงลาย และที่อยู่อาศัย เตรียมส่งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสานต่อในเชิงนโยบาย พร้อมใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
  2016-12-25, 16:47
 • Thursday, December 22, 2016
  13:32
  ชูประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สร้างเครื่องมือสานพลังทุกฝ่ายในสังคม เปิดพื้นที่กลาง ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนปัญหา แนะ คิด แก้ไข ด้วยตนเอง ปูทางสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2016-12-22, 13:32

ข่าวล่าสุด

คอมเมนท์ ล่าสุด

กลับด้านบน