• Sunday, April 08, 2018
  19:59
  จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่มีความสุขเป็นอันดับ 1 ในภาคใต้ เกิดการสร้างสุขภาวะพลเมืองฝั่งอันดามันภายใต้ “อันดามัน go green” 
  2018-04-08, 19:59
 • Sunday, March 04, 2018
  14:14
  สสส.-เครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ร่วม ประกาศปฏิญญา “ร่วมปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” สานต่อปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในวิถีชีวิต เน้นดูแลระบบนิเวศ พอเพียง พ้นเหลื่อมล้ำ ยากจน คนไทยมีสุขภาพดี มีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งพาจัดการตนเองได้
  2018-03-04, 14:14
 • Sunday, March 04, 2018
  13:00
  สสส.เปิดข้อมูลสถานะชุมชน เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2561 ห่วงสูงวัยอยู่ลำพัง 22.72% ชี้ผู้สูงอายุ 84% ติดสังคม ช่วยสุขภาพใจ-กายแข็งแรง ดึงศักยภาพเปลี่ยน “ภาระ” เป็น “พลัง” เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นรูปธรรม ขณะที่สถานการณ์สูบบุหรี่ในชุมชนลดได้ร้อยละ 93.2
  2018-03-04, 13:00
 • Wednesday, February 28, 2018
  14:57
  สสส.จับมือเทศบาลนครอุดรฯ ตั้ง “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” จ.อุดรธานี แห่งที่ 5 ต่อยอดพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะต้นแบบ จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ คาดมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 1.3 แสนคนต่อปี เล็งขยายเพิ่มอีก 3 แห่งในปี 61
  2018-02-28, 14:57
 • Saturday, February 10, 2018
  19:28
  ต้นทุนทาง “ศาสนาอิสลาม” ที่มีหลักคำสอนที่ว่า การทำร้ายตัวเองเป็นบาปกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ลด ละ เลิก บุหรี่ และยาเส้น จนทำให้อัตราการสูบบุหรี่ในพื้นที่ลดลง
  2018-02-10, 19:28
 • Friday, December 22, 2017
  13:53
  พระสงฆ์ทั่วประเทศพร้อมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ชูแนวทาง “ธรรมนำโลก” ปลุกพลังทุกภาคส่วน ร่วมใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเป็นกรอบและแนวทางส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์และชุมชนทั่วประเทศ มุ่งให้เกิด “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” เชื่อภายใน ๑๐ ปีเห็นความเปลี่ยนแปลงดีขึ้น
  2017-12-22, 13:53
 • Wednesday, November 29, 2017
  18:56
  เผยคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพกว่าร้อยละ 30 ส่งผลมีแนวโน้มทางสุขภาวะย่ำแย่ลง สสส.ตั้งเป้าคืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563
  2017-11-29, 18:56
 • Saturday, November 04, 2017
  21:12
  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ปี 60 “10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ” 20–22 ธันวาคม 2560 เสนอ 4 วาระสำคัญ มุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะใกล้ตัว “เสริมพื้นที่เล่น เน้นกิจกรรมทางกาย ร่วมจัดการขยะ เลิกละยาเสพติด”
  2017-11-04, 21:12
 • Tuesday, October 17, 2017
  16:20
  ปิดฉากเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ วางกรอบและแนวทางส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศ สู่การปฏิบัติ-ขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อธำรงพระพุทธศาสนา และเป็นต้นแบบด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม
  2017-10-17, 16:20
 • Thursday, September 07, 2017
  14:59
  เลขาธิการ ก.พ. เล็งพัฒนาความสุขราชการไทย 4.0 สสส. - สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ชู 66 องค์กรความสุขภาครัฐ พบแนวโน้มความสุขเพิ่มขึ้น จาก 36% ในปี 56 เป็น 72% ในปี 59 สำหรับ ในปี 60 จับตา 1 ใน 3 ข้าราชการไทยเสี่ยง 3 โรคยอดฮิต “ความดัน-ไขมัน-เบาหวาน” พบแนวโน้มออฟฟิตซินโดรม จากสัญญาณภูมิแพ้-ขาดการออกกำลังกาย ชี้ “ความมั่นคง-รายได้และสวัสดิการ” แรงจูงใจดึงคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการ
  2017-09-07, 14:59
 • Tuesday, August 29, 2017
  21:35
  อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะหรือการสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy) หรือปีที่มีชีวิตโดยปราศจากโรคภัยของไทยอยู่ในลำดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และบรูไน โดยอยู่ในลำดับเดียวกับ มาเลเซียและเวียดนาม
  2017-08-29, 21:35
 • Sunday, August 27, 2017
  11:09
  สสส.รับรองหลักสูตรการเรียนรู้ตำบลสุขภาวะโนนทอง โชว์ 26 แหล่งเรียนรู้ 5 กลุ่มวิชา ชู “โนนทอง 4 ดี” สุขภาพดี-รายได้ดี-สังคมดี-สิ่งแวดล้อมดี ยกระดับคุณภาพชีวิต-พึ่งตนเองได้ ยกย่อง 127 คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต จิตอาสางานศพเลิกเหล้าลดค่าใช้จ่าย กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนพึงตนเอง หนุนทั่วประเทศเกิดต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ กว่า 100 แห่ง
  2017-08-27, 11:09
 • Sunday, August 27, 2017
  11:02
  ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดกิจกรรมพิเศษเสวนา “สุขภาวะคนเมือง เรื่องที่คนเมืองควรรู้” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะคนเมืองให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่สุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง
  2017-08-27, 11:02
 • Wednesday, August 16, 2017
  20:14
  คมส. แนะกรมอนามัยปรับยุทธศาสตร์สุขภาวะพระสงฆ์ วางแผนปฏิบัติการระยะ ๑ ปี เน้นปูพรมสร้างการมีส่วนร่วมคนทั้งสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนและพระสงฆ์ พร้อมให้ความสำคัญการพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมือง รองรับเมืองขยายตัว โดยใช้ กทม. เป็นพื้นที่ต้นแบบองค์ความรู้ก่อนกระจายงานสู่เมืองใหญ่ในต่างจังหวัด
  2017-08-16, 20:14

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

เสมอภาค
32 นาที 15 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

เสมอภาค
32 นาที 15 วินาที ago
กลับด้านบน