ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานบอร์ด HA เผยระบบการดูแลสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการมี สุขภาวะ (Wellness) พร้อมขับเคลื่อน สรพ. สู่เป้าหมาย สุขภาวะ ที่ดี เน้น 3 ส่วนทำงานร่วมกัน หวังแก้ปัญหาที่ผ่านมานโยบายลงสู่ผู้รับผลไม่ตอบโจทย์  

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  ที่ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (HA)  เสวนาเรื่อง “จากรากฐาน สานต่อ ก่อกาลไกล..สู่ก้าวไปด้วยกัน” ว่า   การดูแลสุขภาพ ในอดีตเน้นเรื่องการรักา แต่จริงๆไม่ใช่ ต้องมีขั้นตอน 6 อย่าง คือ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค การฟื้นฟูสภาพ การรักษาแบบประคับประคอง และการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบร่วมกัน และการดูแลสุขภาพต้องทุกคน ไม่ใช่แค่สถานพยาบาลเท่านั้น

3 ผู้เล่นสำคัญระบบบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ ระบบการบริการสุขภาพทั่วไป มีผู้เล่นใหญ่ๆ 3 ส่วน คือ  1. ผู้กำหนดนโยบาย 2.ผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ3.ผู้ได้รับผลจากนโยบาย  จริงๆ ทั้งหมดต้องประสานด้วยกัน จะทำให้ดีมานด์กับซัพพลายด์มาเจอกัน แต่ปัญหาคือ ผู้ได้รับผลจากนโยบายกลับไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากนัก บ่อยครั้งผู้กำหนดนโยบาย กำหนดลงมา และผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ แต่บางครั้งไม่ตอบโจทย์ผู้ได้รับผลจากนโยบายเหล่านั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยต้องมาคุยเรื่องนี้ เพราะผู้รับผลจากนโยบายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในระบบสุขภาพมาก

สรพ.ขับเคลื่อนการมี สุขภาวะ ที่ดี

สำหรับระบบการดูแลสุขภาพนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาวะ ซึ่งตอนนี้ สรพ.กำลังขยับเรื่องการมีสุขภาวะที่ดี โดยเรากำลังยกระดับเป้าหมายให้ก้าวจากการดูแลสุขภาพที่ดี ไปสู่การมีสุขภาวะ หรือ Well-being/Wellness โดยต้องประสานงาน บูรณาการกันของทุกองค์ประกอบของระบบการดูแลสุขภาพและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ เพื่อให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน

8 องค์ประกอบ สุขภาวะ กับองค์ประกอบที่ 9

โดยองค์ประกอบของ สุขภาวะ จะมีองค์ประกอบต่างๆ เรียกง่ายๆ ว่า 8 ส(ศ)  ซึ่งสุขภาพจะลิงค์กับ ส  ที่เหลือ รวมเป็น 8 ส  คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สัมมาชีพ สิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา  ทั้งหมดเป็นเป้าหมายในการเดินหน้าไปสู่สุขภาวะที่ดี แต่สรพ.ทำองค์กรเดียวไม่ได้ แต่ต้องร่วมกันทุกองค์กร ทุกเครือข่าย สังคมทั้งหมด  จริงๆ ต้องมี ส ตัวสุดท้าย คือ สุขภาพของสัตว์ เนื่องจาก สุขภาพสัตว์ สุขภาพคน สุขภาพสิ่งแวดล้อม แยกกันไม่ได้ อย่างโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนสัมพันธ์จากสัตว์ ตั้งแต่โรคซาร์ส จนล่าสุดโควิด-19  ทั้งหมดจึงเป็น 9 ส

 

“จึงอยากชวนคนไทยทั้งประเทศ และสรพ.จะชวนกับองคาพยพหลากหลายของผู้บริหารประเทศ เพื่อก่อการไกล เพื่อก้าวไปด้วยกันสู่สุขภาวะที่ดี” ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง : “หมอประเวศ” แนะ " 8 ตระกูล ส. " ตั้ง คณะมนตรีสุขภาพ ผนึกกำลัง สุขภาวะ สมบูรณ์

" 8 องค์ประกอบ สุขภาวะ "