ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.ร่วม WHO Walk the Talk: เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 มี 194 ประเทศสมาชิก คาดผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน พร้อมจัดแสดงบูธนิทรรศการ “Thailand’s Promoting Healthy Lifestyles” มุ่งนำเสนอนโยบายและแนวทางสำคัญของไทย ในการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำหรับทุกคน

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2567 ที่ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส. และคณะ ได้เข้าร่วม กิจกรรม WHO Walk the Talk: เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 และจัดแสดงบูธนิทรรศการ “Thailand’s Promoting Healthy Lifestyles”

นพ.พงศ์เทพ กล่าวว่า การวิ่งครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่องค์การอนามัยโลก และประเทศสมาชิกให้ความสนใจ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และรณรงค์การออกกำลังกายการใช้วิถีชีวิตสุขภาวะสำหรับทุกคน เพื่อให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีระยะทางให้เลือกเดิน-วิ่ง 2 ระยะ คือ 3 กิโลเมตร และ 4.2 กิโลเมตร  ถือเป็นการต้อนรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 1 มิ.ย.2567 มีประเทศสมาชิก 194 ประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน ประกอบด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) หน่วยงานในสหประชาชาติ (UN) ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นักกีฬา สโมสรด้านกีฬาและออกกำลังกายในท้องถิ่น ภาคีด้านสุขภาพ และประชาชนชาวเจนีวา

“ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่มด้านนโยบายการต่างประเทศ และสุขภาพโลก (Foreign Policy and Global Health : FPGH)  มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิก WHO และภาคีทุกภาคส่วน โดยใช้การส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวทางสำคัญ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน คณะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งกว่า 50 คน นอกจากเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว สสส. ได้จัดแสดงบูธนิทรรศการ “Thailand’s Promoting Healthy Lifestyles” มุ่งนำเสนอนโยบาย และแนวทางสำคัญของไทยในการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำหรับทุกคน อาทิ แนวทางการจัดประชุมที่ส่งเสริมสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นต้น พร้อมนำเสนอสื่อรณรงค์ที่ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ และได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมทำกิจกรรมทางกายอย่างสร้างสรรค์” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง