ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ. เผยผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดล็อต ก.ค. 2564 - ครึ่งเดือนแรก มิ.ย. 2565 คืบหน้าแล้ว 99.74% รวม 1,359.24 ล้านบาท โดย 65 จังหวัดเบิกจ่ายเกือบครบ 100% แล้ว เร่งดำเนินการของ “นราธิวาส-ชุมพร” คาดเบิกจ่ายได้ครบทั้งหมดเร็วๆ นี้ ส่วนหน่วยงานนอกสังกัด สธ. ทยอยเบิกจ่ายเสร็จภายในก.ย.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากงบกลาง วเงิน 2,995.95 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งภายในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 – ครึ่งเดือนแรก ของมิถุนายน 2565 ว่า หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

โดยผลการดำเนินการเบิกจ่ายถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับการจัดสรรรวม 1,362.76 ล้านบาท แบ่งเป็น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,362.53 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,359.01 ล้านบาท คิดเป็น 99.74% คงเหลือ 3.52 ล้านบาท คิดเป็น 0.26% และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2.3 แสนบาท เบิกจ่ายครบ 100% แล้ว

 

เหลือ 2 จังหวัดสามารถจ่ายครบทั้งหมดเร็วๆนี้

“เมื่อพิจารณาตามรายละเอียดพื้นที่ พบว่า การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 รอบนี้ ในส่วนของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวน 67 จังหวัด โดย 65 จังหวัดเบิกจ่ายเกือบครบ 100% แล้ว เหลือเพียง 2 จังหวัด คือ นราธิวาส เบิกจ่ายแล้ว 96.71% เหลืออีกประมาณ 6.35 แสนบาท และ ชุมพร เบิกจ่ายแล้ว 88.69% เหลืออีก 2.84 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ครบทั้งหมดในเร็วๆ นี้”  นพ.โอภาสกล่าว

 

ทยอยเบิกจ่ายนอกสังกัดเสร็จภายใน ก.ย.นี้

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ในส่วนค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบเอกสารและทยอยเบิกจ่าย ซึ่งจะพยายามดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้เช่นกัน

 

ค่าเสี่ยงภัยครึ่งเดือนหลัง มิ.ย.-ก.ย.65 เสนอของบฯครม.ชุดใหม่

สำหรับค่าเสี่ยงภัยช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน 2565 - กันยายน 2565 ก่อนสิ้นสุดการเป็นโรคติดต่ออันตราย จะทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3,745 ล้านบาท ต่อ ครม.ชุดใหม่ต่อไป โดยจะมีทั้งของหน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดิม