ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข ลั่นสธ.ยุคใหม่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจสร้างเงินให้ประเทศ เร่งแก้ไขภาระงาน ค่าตอบแทน สมองไหล  จ่อหารือ ก.พ. และตั้งคกก.บริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยอัตรากำลังระยะยาว

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. เวลา 14.45 น. ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 163  โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ชี้แจงว่า ตนจะประกาศนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 22 ก.ย.นี้ โดยกรอบและวิธีคิดของเราอยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมถึงผลการสำรวจความต้องการของประชาชนด้านบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 22-29 พ.ค.2566 

 

อีกทั้ง จะปรับเปลี่ยนให้กระทรวงสาธารณสุขยุคใหม่เป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่จะสร้างเงินให้ประเทศ โดยจะสร้างงานและสร้างรายได้ให้ประชาชนโดยอาศัยวิถีทางสุขภาพ แต่เรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในประเทศ

 

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องความไม่เป็นเอกภาพทางนโยบายแล้วเกิดการปฏิบัติที่มีความลักลั่น เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เราจะเสนอให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาใหม่ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยทำหน้าที่พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะเชื่อมโยงและประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงอื่นๆที่มีหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพเข้ามาทำงานร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการนี้จะแยกกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ยังมีอยู่ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

สำหรับเรื่องภาระงานด้านการแพทย์และการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุข ตนจะเร่งดำเนินการแก้ไขและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมถึงจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถ้าเราตกลงกับสำนักงาน ก.พ.ได้ ตนเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรด้านสาธารณสุขได้ ทั้งเรื่องภาระงาน เรื่องค่าตอบแทน และเรื่องสมองไหล  

นอกจากนี้ เราจะนำร่องเรื่อง 50 เขต 50 โรงพยาบาล เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข และจะนำร่องเรื่องสถานชีวาภิบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วย