ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อดีตรมว.สาธารณสุข และรมว.มหาดไทยปัจจุบัน ชูนโยบายรับการถ่ายโอน รพ.สต. “พัฒนาและร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ” เตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย 11 ประเด็น หนึ่งในนั้นมีเรื่องงานสาธารณสุขปฐมภูมิ ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)  โดยนโยบายสำคัญ 11 ประเด็น ประกอบด้วย

1.การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

2.พลังงานสะอาด

3.ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ทุกสว่นราชการ

4.น้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

5.บริการประชาชนแบบ one stop service

6.อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

7.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย

8.จัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล

9.แก้ไขปัญหายาเสพติด

10.พัฒนาและร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ

11.เตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ

โดยได้มีการเรียกประชุมกองแผนงานและยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่ผั้บผิดชอบงานแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ที่กระทรวงมหาดไทย