ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย อัตราการตายจากการจราจรของไทยอยู่ที่ 25 ต่อแสนประชากร สูงเป็นอันดับที่ 21 ของโลก หนุนสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การจราจรเพิ่ม เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมเวชศาสตร์การจราจร หัวข้อ “ภาพใหม่เชิงระบบสู่งานเวชศาสตร์การจราจร เทคโนโลยี การจัดการ และเวชปฏิบัติ” (New Ecology of Traffic Medicine: Technology, Management & Clinical practice) โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ นายกสมาคมเวชศาสตร์การจราจร กรรมการบริหารสมาคม Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย คณะผู้บริหาร ตลอดจนแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 250 คน 

นายสันติ กล่าวว่า การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรสร้างความสูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 มีมูลค่าความสูญเสียของประเทศ รวม 642,743 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 ของ GDP และจากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลกฉบับล่าสุด ระบุว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการตายจากการจราจรทั้งโลกอยู่ที่ 15 ต่อแสนประชากร ประเทศไทย อยู่ที่ 25 ต่อแสนประชากร สูงเป็นอันดับที่ 21 ของโลก ซึ่งการมีผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การจราจรที่มีความรู้ความสามารถและมีจำนวนที่เพียงพอ จะมีส่วนสำคัญต่อการลดปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร 

การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จึงมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้แพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะในงานเวชศาสตร์การจราจรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศความปลอดภัยการจราจร ทั้งด้านเทคโนโลยียานยนต์และการขนส่ง รูปแบบการจัดการจราจรยุคใหม่ นวัตกรรมด้านการจัดการความปลอดภัย วิทยาการทางการแพทย์ด้านการป้องกันและการรักษา ตลอดจนเกิดการบูรณาการความร่วมมือนำไปสู่การสร้างสรรมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียที่เกิดจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นายสันติ กล่าว