ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

NIA เปิดตัวนวัตกรรม “S.N.A.P Platform” ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วย AI อัตโนมัติ เฝ้าระวังช่วงเทศกาลปีใหม่ 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดตัวนวัตกรรม ตอบโจทย์เทศกาลท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ “S.N.A.P Platform” ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วย AI อัตโนมัติ สำหรับเฝ้าระวังอาชญากรรมและอุบัติเหตุ เพื่อหนุนการท่องเที่ยวปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเชิงวิเคราะห์ที่เป็นเป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามอาชญากรรมและอุบัติเหตุให้รวดเร็วขึ้น และลดงบประมาณการติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่ได้มากถึง 10 เท่า 

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมต่อการเติบโตของนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การอยู่อาศัย การแพทย์ การเกษตร ฯลฯ อีกทั้งยังพร้อมต่อการรองรับกลุ่มดิจิทัลโนแมดและสตาร์ทอัพจากทั่วโลก และที่สำคัญ เชียงใหม่ คือเมืองแห่งการท่องเที่ยว ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยยังไม่กลับมาเทียบเท่ากับช่วงก่อนการระบาดของโควิด 19 สิ่งที่จะช่วงผลักดันให้การเติบโตของนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้นนั่นคือเรื่อง “ความปลอดภัย” ดังนั้น NIA จึงเดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมที่จะช่วยผลักดันเชียงใหม่ให้น่าอยู่อาศัย น่าลงทุนทำธุรกิจ น่าท่องเที่ยวมากขึ้น ตลอดจนสามารถผลิตนวัตกรรมที่ตรงกับบริบทและประเด็นทางสังคม

หนึ่งในเป้าหมายคือการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย จึงได้สนับสนุนโครงการ "S.N.A.P Platform: ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วย AI อัตโนมัติ สำหรับเฝ้าระวังอาชญากรรมและอุบัติเหตุ" ภายใต้กลไกของนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ประหยัดงบประมาณในการสั่งซื้อกล้องใหม่ของหน่วยงาน และแป็นประโยชน์ในการวางแผนกระจายกำลังพลตำรวจท่องเที่ยวให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ซึ่งเกิดผลลัพธ์ในการช่วยลดสถิติการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เชียงใหม่ โดนตัวอย่างการนำเทคโนโลยีไปใช้ ร่วมกับรถตัวรวจเคลื่อนที่ บริเวณลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 นั้น ในปีก่อนๆ พื้นที่นี้จะมีการแอดอัด และเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันในบางครั้ง แต่เมื่อใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว ในปี 2566 นี้ ทำให้ไม่เกิดการก่อคดีทะเลาะวิวาทเลย ครั้งตลอดช่วงเทศกาล ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับในปีก่อนการใช้แพลตฟอร์ม 

“NIA ให้การสนับสนุนบริษัท อินฟีนิตี้ เจ็น จำกัด ผู้คิดค้นนวัตกรรม S.N.A.P Platform ซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดยี่ห้อต่างๆ จากหลายหน่วยงานให้สามารถเชื่อมต่อและแสดงผลบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งกล้องใหม่ และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) มาพัฒนากล้องเดิมให้ฉลาดมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ภาพ เช่น พฤติกรรมการเคลื่อนไหว อัตลักษณ์การแต่งกาย ประเภทและความหนาแน่นของยานพาหนะ และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเชิงวิเคราะห์ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ช่วยยกระดับการบริการประชาชนด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอุบัติเหตุให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดงบประมาณการติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่เบื้องต้นลงได้มากถึง 10 เท่า"

ปัจจุบันนวัตกรรมดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตการดูแลของตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ที่ให้นำเทคโนโลยีมาช่วยทำงาน และนโยบาย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ที่ให้นำเทคโนโลยีไปใช้ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตามนโยบาย S.T.C. (Strong Tourism Community) โดยกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงมีทั้งกลุ่มตำรวจท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว นวัตกรรมนี้สามารถพัฒนากล้องเก่าให้เป็น AI ได้ด้วยต้นทุนต่ำกว่าการซื้อกล้องพร้อม AI ใหม่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังอาชญากรรมและอุบัติเหตุ รวมถึงยกระดับการให้บริการความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่จะมาทดแทนการสั่งซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่