ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึง "นายกฯเศรษฐา" เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนขรก.ชนเพดานให้สามารถเลื่อนไหลได้ วอนรัฐดันเป็นวาระสําคัญ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร ชี้! เรื่องนี้จะติดตามเป็นระยะ

วันนี้ 23 ม.ค. 2567 นายนรภัทร ศรีชุม นักสาธารณสุข เปิดเผยกัย Hfocus ว่า เมื่อประมาณ 8-9 ปี ที่ผ่านมา ในปี 2557 มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 4% ทั้งประเทศ และมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลามานานพอสมควร เราเลยมองว่าด้วยเศรษฐกิจสังคมและหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงค่าครองชีพไม่เหมาะสม เพราโดยปกติแล้ว น่าจะ ปรับประมาณ 5 ปี/ครั้ง รวมถึงเรื่องบุคลากรหลายคนที่ไกล้เกษียณมีเงินเดือนชนเพดานแล้ว ยกตัวอย่างเช่น อีกประมาณ 5-6 ปี จะเกษียณแต่เงินเดือนตันแล้ว เรามองว่าเห็นสมควรแล้วที่ทางรัฐบาลจะต้องมีการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือน

ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ไปยื่นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กันยายน 66 มีประเด็นดังนี้ 1. เราก็เทียบเคียงกับกระทรวงอื่นๆ อย่างเช่น บุคลากรทางการศึกษา หรือ ในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีชั้นเพดานสูงขึ้นมากกว่าราชการพลเรือน 2. ความก้าวหน้าทางอาชีพหรือวิชาชีพของบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข อยาให้ลื่นไหลไปชํานาญการพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ง่าย เพราะเราก็ดูแลประชาชน ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกมิติเช่นกัน  ซึ่งตรงนี้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ควรจะดูแลให้ครอบคลุมทุกวิชาชีพเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจได้ ส่วนข้อที่ 3. ขอสนับสนุนในเรื่องของการมีร่างระเบียบหรือพระราชบัญญัติบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข พูดง่ายๆ คือ ให้บุคลากรทางสาธารณสุขบริหารออกจากสังกัด ก.พ. ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าควรจะขับเคลื่อน 3 ประเด็นนี้ต่อไป จากนั้นเราจะไปขอติดตามอีกครั้งแต่ว่ายังไม่ทราบว่าช่วงไหนอาจจะเว้นระยะห่าง 1-2 เดือน 

สำหรับวานนี้ 22 ม.ค. 2567 เราเดินทางไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยเจ้าหน้าให้การต้อนรับอย่างดี ประเด็นที่เรียกร้องคือ 1. ปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือน ข้าราชการ (ผ่าเพดาน) ค่ากลางคํานวณส่วนการจ้างชื่อต่างๆเทียบเคียง 2. ความก้าวหน้าสู่ตําแหน่งชํานาญพิเศษ และตําแหน่งอาวุโส 3. สนับสนุนการออกสังกัด ก.พ. ของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยเรามองว่าไม่ว่าอาชีพไหนเราให้ความสําคัญหมด และที่สําคัญก็คือ ถ้าหากว่าการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของข้าราชการเกิดผลสำเร็จได้นั้น น้องๆที่เป็นการจ้างแบบวิธีอื่นหรือชื่อเรียกอื่น อย่างเช่น พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ ได้รับขวัญและกําลังใจที่ดี

"เราจึงวิงวอนไปถึง ท่านนายกเศรษฐา ทวีสิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเอาไปเป็นวาระที่สําคัญ เพราะทราบว่านโยบายด้านสุขภาพทางรัฐบาล หรือ รัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงมีความคาดหวังว่าบุคลากรที่ทํางานด้านสุขภาพทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการรักษาป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ จะได้รับการดูแลเช่นกัน นายนรภัทร กล่าว"