นักวิชาการสาธารณสุข

 • ชมรมนักสาธารณสุขในโรงพยาบาลร่อนหนังสือถามรัฐมนตรีสาธารณสุข ข้องใจเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินและนักวิชาการสาธารณสุขที่ไม่ได้สังกัด รพ.สต.และกรมควบคุมโรค ไม่ถูกจัดให้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ชี้อยากให้มีคำอธิบายที่ชัดเจนแก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือถ้าเป็นไปได้ควรทบทวนเสียใหม่
  2020-02-19 12:23
 • เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขเรียกร้องความเป็นธรรม 25 องค์กร ชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขบรรจุข้าราชการนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานเวชกิจจนเกือบหมด ส่วนกลุ่มที่เหลือค้างอีก 68 รายยังหวั่นบรรจุไม่ทันภายใน 1 เดือน เตรียมสอบถามความคืบหน้าในที่ประชุมสหวิชาชีพ 13 ส.ค. นี้
  2019-08-09 09:20
 • มีคำสั่งเพิกถอน มติ ก.พ. กรณี 12 นวก.สธ.ร้องขอความเป็นธรรม บรรจุ ขรก.รอบ 3 ถูกเปลี่ยนหลักเกณฑ์บรรจุจาก “คัดเลือก” เป็น “สอบแข่งขัน” แกนนำผู้ฟ้องคดีฯ ระบุ ยืนยันคำสั่งไม่ชอบธรรมซ้ำ หลัง ก.ย. ปี 61 เคยมีคำพิพากษาเดียวกันกรณีกลุ่ม จพ.สธ.จากมตินี้แล้ว แถมยังเลือกปฏิบัติ กำหนดให้สอบ 2 จาก 26 วิชาชีพสาธารณสุข เฉพาะสายงาน นวก.สธ. และ จพ.สธ. เสนอ รมว.สธ.คนใหม่ เร่งแก้ปัญหา สร้างความเป็นธรรมในระบบ พร้องผลักดัน สธ.ออกจาก ก.พ.
  2019-08-02 20:31
 • เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข ขอให้กำหนดตำแหน่งเฉพาะสำหรับนักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เช่นอาจจะกำหนดตำแหน่งเป็น นักสาธารณสุขชุมชนหรือนักสาธารณสุขวิชาชีพ พร้อมปรับปรุงสิทธิประโยชน์อิงกับวิชาชีพอื่นๆของกระทรวง ไม่ให้เหลื่อมล้ำกัน
  2019-08-02 19:37
 • “หมอไพศาล” แจง เมื่อพยาบาลขึ้นเป็น ผอ.รพ.สต.การปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นไปตามตำแหน่งที่ว่างลง อาจเป็นนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งพยาบาลวิชาชีพสามารถขึ้นมานั่งในตำแหน่งนี้ได้ เมื่อมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้ว  ตำแหน่งเก่าที่เคยปฏิบัติงานจะว่างลง ก็จะสามารถบรรจุพยาบาลวิชาชีพขึ้นมาแทนได้
  2019-06-04 16:25
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ แจง หลังพยาบาลวิชาชีพร้องนายกฯ อ้างถูกกีดกันตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ยืนยันหลายวิชาชีพมาเป็นได้ แต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ตามระเบียบ ก.พ. และหากจะใช้ชื่อตำแหน่งเดิมก็ต้องดำเนินการแก้หลักเกณฑ์ของ ก.พ.ก่อน ชี้เป็นเพราะคำสั่ง สธ.ยังไม่สมบูรณ์ มีความลักลั่น เพราะยังไม่มีการปรับแก้ที่ ก.พ.
  2019-06-04 11:54
 • พยาบาลวิชาชีพสุรินทร์ ร่อนหนังสือร้องเรียนนายกรัฐมนตรี เหตุถูกกีดกันขึ้น ผอ.รพ.สต. ไม่ปฏิบัติตามประกาศ สป.สธ. กรอบโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นการเลือกปฏิบัติ เอื้อประโยชน์ นวก.สธ.ชำนาญการ และ จพ.สธ.ชำนาญงาน ระบุเคยถามทักท้วงแต่กลับไม่ได้รับคำตอบ เผยนั่งรักษาการ ผอ.รพ.สต.นาน 8 ปี ขณะที่ทั้งจังหวัดมีพยาบาลวิชาชีพรักษาการ ผอ.รพ.สต. 30 แห่ง จาก 212 แห่ง พร้อมขอความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
  2019-05-31 14:03
 • นักวิชาการสาธารณสุขแจง ทุกวิชาชีพขึ้นเป็น ผอ.รพ.สต.ได้ แต่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ พ้อระเบียบเปิดให้เป็นชำนาญการพิเศษตั้งแต่ปี 55 แต่ปัจจุบันยังให้แค่จังหวัดละ 1 คน แนะจัดสรรตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ให้กับทุกวิชาชีพอย่างทัดเทียมเป็นธรรม
  2019-02-16 07:57
 • รองปลัด สธ.ขอดูรายละเอียดก่อน กรณี ก.พ.มีหนังสือตอบกลับไม่อนุมัติคัดเลือกบรรจุ นวก.สธ./จพ.สธ.ปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ เหตุเป็นวิธีไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ พร้อมระบุ สป.สธ.คงยืนยันกลับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากมติ ก.พ.
  2018-04-19 10:37
 • หมอประจำตัวทั่วไทยเริ่มต้นจากคำถามว่า หมอคือใคร อยากจะอธิบายให้ทราบว่าหมอคือบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เช่น พยาบาลวิชาชีพ หรือนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบดูแลประชากร 1 ต่อ 1,250 คน บุคลากรคนนี้ต้องมีหัวใจสามดวง
  2018-01-16 15:27
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ระบุ ปี 60 พบผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต.หลายพื้นที่ ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ฉบับ11 เหตุจากการตีความแต่ละพื้นที่ไม่ตรงกัน ทำให้ไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ทั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ขณะที่หลายพื้นที่ให้วิธีเฉลี่ยหาร 7 เดือนเท่ากัน เตรียมรวบรวมปัญหาหารือ สธ. แก้ความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน
  2017-11-23 12:53
 • “หมออนามัย” พ้อ ร่างกฎหมาย PCC ซ้ำเติมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทำเหลื่อมล้ำเพิ่ม เผยเน้นความสำคัญแต่แพทย์ พร้อมให้สิทธิพิเศษและค่าตอบแทนเพียบ อ้างทำตาม รธน. เมินสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานพื้นที่แต่แรกเริ่ม หวั่น "เสร็จนา ฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล" พร้อมย้ำไม่คัดค้านออกกฎหมายเพื่อประชาชนแต่ต้องเป็นธรรม
  2017-11-21 11:23

Pages