ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สิ้นสุด! หลังคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งฯ ประกาศเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่วาระที่ 3 ระหว่าง (พ.ศ.2567-2570) รับสมัคร 5-14 ก.พ. 67 สรุปลงสมัครทั้งสิ้น  4 ทีม ประกอบด้วย ทีมยกระดับ , ทีมสานต่อ , ทีมพลังใหม่ ,ทีมพลังนักสาธารณสุข และอิสระ 4 คน กำหนดลงคะแนน 14 มี.ค. - 18 เม.ย. 67

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยนายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการฯ ลงนามในประกาศฯ เรื่อง รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3(พ.ศ.2567-2570)  โดยเนื้อหาสาระสำคัญมีดังนี้

1. กำหนดให้มีการเลือกตั้ง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  วาระที่ 3(พ.ศ.2567-2570) จำนวน 12 คน

2. กำหนดรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและเอกสารแนะนำตัวให้ครบถ้วน ณ ห้องประชุม สโมสรนักวิชาการ อาคาร 2 ชั้น6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

3. กำหนดวันเลือก ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และส่งถึงประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในซองบัตรเลือกตั้ง ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. โดยถือตราประทับไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ

4. กำหนดการตรวจนับคะแนนในวันที่ 19 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สรุปมีผู้ลงสมัครทั้งหมด  4 ทีม ประกอบด้วย 1. ทีมยกระดับ 2. ทีมสานต่อ 3. ทีมพลังใหม่ 4. ทีมพลังนักสาธารณสุข และยังมีการลงสมัครอิสระอีก 4 คน ในส่วนการทำงานหรือขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพต่างๆ ต้องติดตามดูต่อไปว่าแต่ละทีมจะมีเป้าหมายหรือการวางแผนการทำงานอย่างไรบ้าง

สำหรับข้อมูลของแต่ละทีมผู้สื่อข่าวรวบรวมมาบางส่วนดังนี้

1. ทีมสานต่อ เลือกเบอร์ 1-12 

 

2. ทีมยกระดับ เลือกเบอร์ 13-24

 

 

3. ทีมพลังใหม่ เลือกเบอร์ 25-36

 

4. ทีมพลังนักสาธารณสุข เลือกเบอร์ 37-48