ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กทม.จัดกิจกรรมการจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ+ ในวันวาเลนไทน์ เผยมีเขตที่พร้อมแล้ว 9 เขต พร้อมชวนประชาชนตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี! ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง และหน่วยตรวจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2567 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมการจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ+ ในวันวาเลนไทน์ นอกจากกิจกรรมที่ได้มีการจัดอย่างปกติคือการจดทะเบียนสมรสแล้ว ปีที่แล้วยังมีการจัดกิจกรรมการจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ+ นำร่อง 3 เขต ในปีนี้ที่ประชุมจึงเสนอให้มีการรับจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ+ ให้ครบทั้ง 50 เขต เบื้องต้นมีเขตที่พร้อมแจ้งจัดกิจกรรมการจดแจ้งชีวิต LGBTQ+ แล้วจำนวน 9 เขต แม้ว่าการจดแจ้งนี้จะยังไม่มีผลทางกฎหมาย แต่การจดแจ้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมย์ของกรุงเทพมหานครอยู่ 2 ส่วนคือ แสดงถึงเจตนารมย์ของกรุงเทพมหานครที่พร้อมให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และแสดงถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ที่หากมีกฎหมายแม่พร้อมแล้วและมีการออกกฎหมายลูกมาอย่างชัดเจน กรุงเทพมหานครก็พร้อมในการดำเนินการตามทันที 

กทม.ชวนประชาชนตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี! ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามนโยบายสุขภาพดีของกรุงเทพมหานคร ในปีนี้มีการตรวจสุขภาพประชาชน 1 ล้านคน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมาคัดกรองสุขภาพเพื่อทราบสถานะสุขภาพ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย โดยโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข มีเป้าหมายทุกกลุ่มวัยทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนทำงาน อาสาสมัคร 

ด้านนางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวเสริมว่า สำหรับการตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจพิเศษอีก 3 อย่าง คือ 

  1. การเอกซเรย์ปอด 
  2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
  3. การตรวจจอประสาทตาสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวาน 

ทั้งนี้ สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง และยังมีการออกหน่วยไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งชุมชนและห้างสรรพสินค้า โดยสามารถติดตามปฏิทินการออกหน่วยตรวจสุขภาพได้ที่ https://healthmap.bangkok.go.th/ หัวข้อ สถานที่ตรวจสุขภาพ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมการจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ+ ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 67 สามารถนำใบจดแจ้งเข้ามาตรวจสุขภาพได้ฟรีที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทุกแห่งอีกด้วย