ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางแนะ สธ.ทำหนังสือถึงเจ้ากระทรวงฯ นอกสังกัด ติดตามทวงข้อมูลการปฏิบัติงานค่าเสี่ยงภัยโควิดของบุคลากร หลังหลักฐานไม่ครบ ทำจ่ายไม่ได้

 

ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีค่าเสี่ยงภัยโควิดที่ได้รับการจัดสรรงบกลางวงเงิน 2,995.95 ล้านบาท จ่ายให้บุคลากร ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 - ครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายน 2565 ปรากฎบุคลากรนอกสังกัดกระทรวงฯ ยังจ่ายไม่ครบนั้น

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ Hfocus ถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องค่าเสี่ยงภัยโควิดที่ยังค้างจ่ายบุคลากรนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากติดเรื่องต้นสังกัดส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่เคยเป็นข่าวมาก่อนนั้น ได้ปรึกษากรมบัญชีกลางแล้วสรุปคือ ให้ทำเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ให้รีบเร่งรัดจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งกรมบัญชีกลางทราบเรื่องนี้แล้วและย้ำว่าให้แจ้งเจ้ากระทรวงฯนอกกระทรวงสาธารณสุขให้ทราบว่า มีปัญหาเพื่อให้ติดตาม และจะได้เร่งเบิกจ่ายงบค่าเสี่ยงภัยก้อนแรกให้ครบถ้วนก่อน สิ่งสำคัญต้องเคลียร์งบก้อนนี้ให้จบก่อน จึงจะสามารถทำเรื่องเสนอของบประมาณกับ ครม. เกี่ยวกับงบค่าเสี่ยงใหม่ล็อตสุดท้าย ที่ยังค้างอยู่คือ ช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน - กันยายน 2565 วงเงิน 3,745 ล้านบาท 

 

“กรมบัญชีกลางให้ทำหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข ไปยังกระทรวงอื่นๆ โดยให้แจ้งเป็นระดับเจ้ากระทรวง เพื่อให้รับทราบร่วมกัน” นพ.โอภาส กล่าว