ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข เปิดศูนย์การเรียนรู้สิระ บุณยะรัตเวช รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา สำหรับบุคลากรศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมทางการแพทย์ สร้างความเชี่ยวชาญการแพทย์เฉพาะด้าน เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน    พร้อมเปิดโครงการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณคอด้วยคลื่นความถี่สูง  

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์การศูนย์การเรียนรู้สิระ บุณยะรัตเวช โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา และโครงการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณคอด้วยคลื่นความถี่สูง โดยมี ศาตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช ประธานมูลนิธิสายใยชนบท นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน

 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้สิระ บุณยะรัตนเวช เกิดขึ้นจากแนวคิดของนายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช ที่ต้องการให้มีสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางสำหรับแพทย์ทุกสาขาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยมูลนิธิสายใยชนบทได้สนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาท ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และโรงพยาบาลปากช่องนานาสนับสนุนสถานที่ ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมถึงสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพ ทั้งการรักษา การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

 

“ตลอดระยะเวลาการทำงานของอาจารย์ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช ท่านได้มอบโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัดได้เข้าถึงการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และยังมีรูปแบบในการเพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากร ด้วยการให้ออกตรวจรักษาในพื้นที่ชนบทห่างไกล ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด เกิดประโยชน์ในการพัฒนาแพทย์ชนบทต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณคอด้วยคลื่นความถี่สูง (Carotid duplex ultrasound : CDU ) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ มูลนิธิเพื่อนแพทย์เพื่อคุณธรรม มูลนิธิสายใยชนบท โรงพยาบาลปากช่องนานา และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ให้บริการตรวจคัดกรองแก่ผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 330 คน เพื่อป้องกันและลดการเกิดความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูงที่ได้มาตรฐาน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง