แพทย์เฉพาะทาง

 • สตาร์ทอัพสุขภาพไทยคว้า 2 เหรียญทองในงานนวัตกรรมนานาชาติที่กัวลาลัมเปอร์ คือ Zeekdoc ค้นหาแพทย์เฉพาะทางใกล้บ้าน และผลงาน HexSense ระบบติดตามและแจ้งเตือนกรณีตู้แช่ยาหรือวัคซีนมีอุณหภูมิหรือความชื้นผิดปรกติ
  2017-05-18 21:23
 • ด้วยแนวโน้มประชากรสูงอายุที่มากขึ้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการบริการด้านการแพทย์ในอนาคตอันใกล้จะยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ที่สำคัญคือแนวโน้มการเจ็บป่วยจากความเสื่อมของร่างกาย แนวโน้มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ความเจ็บป่วยที่ต้องใช้เทคนิคการรักษาซับซ้อนหรือเฉพาะทางต่างๆ จะเป็นความท้าทายใหญ่ที่ระบบสาธารณสุขไทยต้องเผชิญ นอกจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้ว แพทยสภาในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในระดับสูง ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมกับความท้าทายในอนาคตเช่นกัน
  2017-02-11 12:19
 • ความเห็นจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ต่อประเด็นร้อนๆ ที่เกิดขึ้นในวงการสาธารณสุขที่ศาลตัดสินให้รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ป่วยและญาติ ที่ นพ.ธีระระบุว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆ ประชาชนจำเป็นต้องทราบว่า การบั่นทอนจิตใจคนในระบบผ่านวิวาทะดังที่เห็นอยู่นี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนคนที่เต็มใจมาช่วยดูแลประชาชน กระบวนการดูแลรักษาที่จะมากเกินจำเป็นเพื่อหวังจะลดโอกาสฟ้องร้องจนนำมาสู่การที่ประชาชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มากขึ้นอย่างคาดไม่ถึง รวมไปถึงระยะเวลารอคอยคิวตรวจวินิจฉัย และการรักษาพยาบาล ฯลฯ
  2016-04-10 13:39
 • “หมอสูตินรีเวช รพ.โชคชัย” สวนกระแส ขอดูแลคนไข้ รพช. ระบุ หมอหนึ่งคนมีประโยชน์ต่อคนไข้พื้นที่ขาดแคลนมากกว่า เผยช่วง 10 ปี รุกพัฒนาศักยภาพ รพ.ขยายดูแลประชากร 4 อำเภอเข้าถึงการรักษา แถมเปิดผ่าตัดต่อเนื่อง ทำคลอด 1 พันรายต่อปี ผ่าตัดรักษาโรค 700 รายต่อปี ไม่รวมผ่าตัดย่อย ขณะที่ยอดรวม 8 ปี ผ่าตัดแล้วกว่า 5,500 ราย พร้อมให้กำลังใจแพทย์เฉพาะรุ่นน้องทำงาน รพช.อย่าท้อ สะท้อนมุมมองระบบสาธารณสุขไทย จุดเด่นมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยแพทย์รักษาผู้ป่วยได้เต็มที่ แต่ติงแนวคิดบริหารสาธารณสุขรวมศูนย์ ส่งผลแพทย์และทรัพยากรกระจุกตัวแค่ รพ.ในเมือง  
  2015-09-22 13:13
 • Hfocus -ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และอุบัติการณ์การเกิดโรคใหม่ รวมถึงการขยายตัวของสถานพยาบาลเอกชน บวกกับความคาดหวังด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนที่ต้องการความเฉพาะมากขึ้น ล้วนแต่เป็นปัจจัยส่งผลให้ความต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมาก ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลย์กับจำนวนแพทย์เฉพาะทางที่มีอยู่และในอนาคตมีแนวโน้มว่าปัญหาขาดแคลนนี้จะเพิ่มมากขึ้น
  2013-10-03 11:25
 • บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพเผย 20 ปีข้างหน้า ไทยขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางมากจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลิตเพิ่ม ส่วนแผนผลิตพยาบาลเพิ่ม 27,960 คน วงเงิน 7,000 ล้าน ยังไม่สะท้อนภาพรวมประเทศ
  2013-08-15 15:10
 • ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สุราษฎร์ธานี ชี้หมอจบใหม่ 90% ไม่ลาออกถ้าทำงานในบ้านเกิด พบปัญหาทุนเรียนต่อเฉพาะทางในพื้นที่ไม่เพียงพอ
  2013-07-23 13:50
 • ชี้อีก 10 ปี แพทย์เฉพาะทางขาดแคลนเกือบทุกสาขา อายุรแพทย์ขาดกว่า 4,044 คน ศัลยแพทย์ 1,855 คน วิสัญญีแพทย์ 1,348 คน ประสาทศัลยแพทย์ 340 คน ชงเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 5,600 คน
  2013-05-08 10:46
 • ผลวิจัยชี้ชัด 10 ปีข้างหน้า ไทยจะขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางเกือบทุกสาขา คาดอายุรแพทย์ขาดมากสุดถึง 4 พันคน ศัลยแพทย์ 1.8 พันคน แนะเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นด่านหน้าคัดกรองโรค แก้ปัญหาผู้ป่วยดิ่งหาแพทย์เฉพาะทางจนภาระงานล้นมือ
  2013-05-08 09:25
 • แพทยสภา เผยผลสำรวจ 'หมอจบใหม่' คิดลาออกไปเรียนต่อเฉพาะทาง กลัวงานหนัก เสี่ยงถูกฟ้อง หวั่น 'สมองไหล' จี้ผู้บริหาร สธ.เร่งแก้ปัญหา
  2013-04-23 09:56
 • "หมอรักษาโรค หรือ รักษาคนไข้" คำถามนี้กลายเป็นหัวข้อหลักของการผลิตแพทย์ทั่วโลกสถาบันการศึกษาแพทย์หลายประเทศให้ความสนใจวิธีคิดและวิธีรักษาคนป่วยด้วยวิถีการใหม่ เน้นผลิตหมอรักษาผู้ป่วย หรือ "แพทย์ครอบครัว"มากกว่า"แพทย์เฉพาะทาง"บางประเทศในยุโรปมีนโยบายสร้างแพทย์สาขานี้มากถึงร้อยละ 50 ขณะที่ประเทศไทยผลิตหมอด้านนี้แค่ปีละ 20 คน
  2012-11-27 12:03