ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายกัญชา เล็งยื่นหนังสือ รมว.ยุติธรรม ทำข้อมูลเทียบ กัญชา-เหล้า เทียบสิ่งไหนควรอยู่ในกฎหมายยาเสพติด จี้ให้ยึดข้อเท็จจริง พร้อมติดตามสถานการณ์กัญชากันอย่างใกล้ชิด

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวว่า วานนี้ (14 กุมภาพันธ์) ตนและคณะได้นำรายชื่อผู้สนับสนุน พ.ร.บ.กัญชา 10,000 รายชื่อ ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา โดยมี นายกิตติศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้มารับหนังสือ 

นายประสิทธิ์ชัย กล่าวว่า หลังจากนี้ จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งปกติแล้วมักจะมีรายชื่อที่มีข้อผิดพลาดบางประการและไม่สามารถใช้เสนอกฎหมายได้ เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยจึงขอการสนับสนุนรายชื่อเพิ่มเติมจากทุกท่านจนกว่าการตรวจสอบรายชื่อที่ถูกต้องครบ 10,000 รายชื่อ และหลังจากตรวจสอบรายชื่อครบจำนวนแล้ว สภาผู้แทนราษฎรจะวิเคราะห์ว่าเป็นร่างการเงินหรือไม่ หากเป็นร่างการเงินจะต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีลงนาม โดยในขั้นตอนนี้จะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการลงนามของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน จากนั้นยังต้องผ่านขั้นตอนการรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.อย่างเป็นทางการตามขั้นตอนที่ระบุในกฎหมาย หากสรุปจากขั้นตอนการตรวจรายชื่อ จนถึงขั้นตอนนายกรัฐมนตรีลงนามอาจใช้เวลาเกือบ 3 เดือน ยังไม่นับขั้นตอนการรับฟังความเห็น

“ความพยายามของภาคประชาชนในการเสนอกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา ก็เพื่อทำให้การปลูกกัญชาเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนภายใต้ระบบใบอนุญาต เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมการฟื้นภูมิปัญญาการรักษาด้วยสมุนไพรกัญชา และมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่รอบคอบไม่น้อยไปกว่าการควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้การสร้างกลไกและมาตรการให้นำกัญชาไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในกระบวนการใช้และแปรรูปกัญชา ซึ่งจะทำให้กัญชามีกฎหมายควบคุมในเชิงระบบ สร้างมาตรฐานและการวิจัยพัฒนาต่อไปภายใต้ พ.ร.บ.กัญชาของภาคประชาชน” นายประสิทธิ์ชัย กล่าว 

อย่างไรก็ตาม นายประสิทธิ์ชัยตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะนี้กัญชากำลังถูกบิดเบือนจากข้อเท็จจริงหนักขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐบางหน่วยที่ไม่ยอมศึกษาข้อเท็จจริงเรื่องกัญชาแต่กลับใช้ความกลัวของสังคมนำกัญชาสู่การเป็นยาเสพติดใหม่ จากปัญหานี้เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยจะยื่นหนังสือถึงพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้จัดทำข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างกัญชา สุรา แอลกอฮอล์ และให้ตัดสินว่าสามสิ่งนี้สิ่งใดควรอยู่ในกฎหมายยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อเตือนสติหน่วยงานรัฐว่าในกระบวนการกำหนดนโยบายต้องยึดข้อเท็จจริงมิใช่ยึดกระแสและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เราจึงต้องช่วยกันติดตามสถานการณ์กัญชากันอย่างใกล้ชิด