ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. ร่วมกับ TGA ออสเตรเลีย ขยายขอบเขตและระยะเวลาการดำเนินการโครงการ Indo-Pacific RSP ร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับหน่วยงาน Therapeutic Goods Administration (TGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของออสเตรเลีย นำทีมโดย Mr. Michael Wiseman, Assistant Secretary, International Regulatory Branch, TGA จัดพิธีลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนความร่วมมือ (Exchange of Letter) เพื่อขยายขอบเขตและระยะเวลาการดำเนินการโครงการ Indo-Pacific RSP ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2570 

ทั้งนี้ อย. และ TGA ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษาโรค เมื่อปี พ.ศ. 2564 ผลลัพธ์ของความร่วมมือที่ผ่านมา อาทิเช่น TGA ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการประเมินทะเบียนตำรับยารักษามาลาเรีย (Tafenoquine) ผลิตภัณฑ์ยีนบำบัดที่ใช้รักษากล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็ก (Zolgensma) ยาต้านรีโทไวรัส (Pifeltro) เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ นอกจากนี้ TGA สนับสนุนการพัฒนาระบบการยื่นเอกสารตำรับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Thai RIMS  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนอีกด้วย

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อย. เปิดเผยว่า ความร่วมมือในวันนี้เป็นก้าวที่สำคัญของ อย. และหน่วยงาน TGA ที่จะนำไปสู่มาตรฐานการกำกับดูแลที่สูงที่สุดบนเส้นทางเดินร่วมกัน ความเป็นเลิศทางด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นการแสดงถึงความพยายามระดับโลกในการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย ซึ่งหน่วยงาน TGA เป็นพันธมิตรสำคัญที่ช่วยผลักดัน อย. สู่ความเป็นเลิศทางด้านกฎระเบียบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ของทั้งสองประเทศ ผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรวดเร็ว