ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ก.พ. ตอบการเปลี่ยน "นักสาธารณสุข" จากสายงานสอบแข่งขันเป็นสายงานสอบคัดเลือก ต้องพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและความต้องการของส่วนราชการก่อน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2567 นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) โพสต์เฟซบุ๊กกรณี ก.พ. ตอบชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เรื่องการเปลี่ยน นักสาธารณสุขจากสายงานสอบแข่งขัน เป็นสายงานสอบคัดเลือก

ก.พ. ตอบว่า จะพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและความต้องการของส่วนราชการ (หมายถึงกระทรวงสาธารณสุข) ที่ทำคำขอมาที่ ก.พ. เพื่อให้ ก.พ. วิเคราะห์ และพิจารณาต่อไป

เนื่องจากขณะนี้ สภาการสาธารณสุข อยู่ในช่วงรักษาการและเตรียมการเลือกตั้ง  ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข จึงจะดำเนินการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นเบื้องต้น  และเตรียมส่งต่อ ให้คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนชุดใหม่ ตั้งคณะทำงานวิเคราะห์เพิ่มเติม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องต่อไป  เพื่อส่งข้อมูลและบทวิเคราะห์ให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา และส่งต่อไปยัง ก.พ. ต่อไป

ในเมื่อนักสาธารณสุข เป็นวิชาชีพเฉพาะแล้ว  ก็ควรได้รับสิทธิเหมือนวิชาขีพอื่น ๆ ในการสอบคัดเลือกแทนการสอบแข่งขัน เช่นกัน