ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เชียงใหม่ยังคงวิกฤตต่อเนื่อง มลพิษสูงติดอันดับ 3 ของเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก จากรายงานของเว็บไซต์ IQAir  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 11.53 น. พบว่าเชียงใหม่ ประเทศไทย มีค่า AQI อยู่ที่ 196