ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อว.เผยจุดความร้อนของไทยลดลง 1,232 จุด พบมากสุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 449 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 340 "เชียงใหม่" พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด 239 จุด

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,232 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่า จุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในป่าสงวนแห่งชาติ 449 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 340 จุดพื้นที่เกษตร 224 จุด  เขต สปก. 104 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 97 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 18 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ เชียงใหม่ 239 จุด

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้อยู่ที่ประเทศไทย 1,232 จุดตามด้วยพม่า 802 จุด กัมพูชา 508 จุด ลาว 278 จุด  เวียดนาม 108 จุด และมาเลเชีย 47 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th สรุปสถิติจุดความร้อน (Hotspot) จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่ประเทศไทย ได้ที่ https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และ ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น" ควบคู่ด้วย