ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภูเก็ต เดินหน้านโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย จัดกิจกรรม “Safety Phuket Island Sandbox” เสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  ด้านรมว.สาธารณสุข ประกาศ 31 จังหวัดนำร่อง “พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสาธารณสุข” ขับเคลื่อนนโยบายพร้อมกัน

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานในระดับพื้นที่ ร่วมเปิดกิจกรรม “Safety Phuket Island Sandbox” ณ บริเวณชายหาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) และถนนคนเดิน “หลาดใหญ่” อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยว ถือเป็นจุดแข็งที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2566 มีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 2.1 ล้านล้านบาท รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายที่จะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นนโยบาย นักท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อช่วยเสริมศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่น ภาคการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเน้น 4 มาตรหลัก คือ

 

 1) ยกระดับเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา, พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, มีทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ในระดับจังหวัด

 

 2) ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยขับเคลื่อน One Region One Sky Doctor (OROS) มีอาสาสมัครฉุกเฉินทางทะเล หรืออาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน

 

3) ยกระดับที่พักแหล่งท่องเที่ยว อาหาร และน้ำประปา ได้แก่ โรงแรมประเภท 4 ต้องผ่านมาตรฐาน GREEN Health Hotel, แหล่งท่องเที่ยว ผ่านมาตรฐาน GREEN Health Attraction, น้ำประปาในที่พัก/ ที่กิน/ ที่เที่ยว  ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ส่วนด้านอาหาร สถานประกอบการ ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านมาตรฐาน  SAN Plus ประเภทต่างๆ และทุกอำเภอมีร้านเมนูชูสุขภาพ 

 

 4) ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Traveler Medical Center) เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยว โดยได้ให้ 31 จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ขับเคลื่อนตามนโยบาย “นักท่องเที่ยวปลอดภัย” ไปพร้อมกันด้วย

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขเลือกจังหวัดภูเก็ต เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยในปี 2566 สามารถสร้างรายได้ถึงประมาณ 388 แสนล้านบาท เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการจัดพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยตามมาตรการด้านสาธารณสุขทุกด้าน รวมทั้งสามารถดำเนินการจนเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

นอกจากนี้ ยังมีการจัดบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ให้บริการท่องเที่ยว มีระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวิกฤต Sky Doctor ในพื้นที่เกาะ ที่เชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายและส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ยังมีเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่ศักยภาพและเกิดความมั่นใจ