ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักวิชาการสาธารณสุข เผย "สธ.- ก.พ." ความเห็นตรงกันแล้ว กรณีจัดคนลงตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" ต้องรวมวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือเทียบเท่าได้กับสาธารณสุขศาสตร์ ด้วย ตามที่สภาการสาธารณสุขฯ รับรอง พร้อมขอเร่งรัดหนังสือเวียนการจัดสรรคนลงตำแหน่งฯ ให้ประกาศโดยเร็ว

ตามที่ ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เข้ายื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ห้องรับรอง ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567  ประเด็นการตีความปริญญาหรือคุณวุฒิที่เทียบเคียงได้ในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีการตีความว่าต้องจบสาธารณสุขศาสตร์อย่างเดียว

โดยขอให้มีการตีความที่กว้างขึ้นตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักสาธารณสุขที่กพ.ประกาศ ซึ่งจะรวมคุณวุฒิ และสาขาวิชาต่างๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เช่น วท.บ(สุขศึกษา) วท.บ(สาธารณสุขศาสตร์) วท.บ(สาธารณสุขชุมชน) ฯลฯ ซึ่งสภาการสาธารณสุขชุมชน และ กพ.ให้การรับรอง จนสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว ให้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้ เช่นเดียวกันกับวุฒิสาธารณสุขศาสตร์

ล่าสุด 4 เม.ย. 67 ดร.ริซกี สาร๊ะ เผยว่า ทางชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้มีการสอบถามไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ถึงความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ซึ่งได้รับคำตอบว่ากองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. มีการหารือกับ ก.พ. เรียบร้อยแล้ว โดยทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. มีความเห็นตรงกันว่าการจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัด สป.สธ. จะหมายรวมคนที่มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และมีปริญญาหรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันกับสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คุรุศาสตรบัณฑิต (คบ.) ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศบ.) ตามที่สภาการสาธารณสุขฯ รับรอง ซึ่งตอนนี้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. กำลังเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

ดร.ริซกี กล่าวต่อว่า เรื่องสำคัญคือกลุ่มแรกที่เป็นสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2,200 คนที่ อ.ก.พ.สธ. มีมติให้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้นั้น ยังไม่มีหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการไปที่จังหวัดเพื่อให้ดำเนินการต่อ ดังนั้นกลุ่ม วท.บ. และอื่นๆ ต้องรอต่อไปว่าจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่ หรือจะดำเนินการต่ออย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มวิชาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็น วท.บ., คบ., ศบ. ที่มีใบประกอบวิชาชีพค่อนข้างสบายใจแล้วว่า กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้หารือกับ ก.พ. และเขาเข้าใจตรงกันแล้วว่าต้องดำเนินการไปแบบนี้ ซึ่งมีความเห็นตรงกันกับนักสาธารณสุขทั่วประเทศ

“สุดท้ายทางชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ อยากให้เร่งรัดเรื่องของหนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดสรรคนลงใน "ตำแหน่งนักสาธารณสุข" ให้ดำเนินการประกาศโดยเร็ว เพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางปีงบฯ 67 แล้ว ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะกระทบกับสายงานวิชาชีพอื่นๆได้ อาทิ กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่เราต้องตามต่อไปด้วยเช่นกัน ” ดร.ริซกี กล่าว 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

- นักสาธารณสุข ยื่นหนังสือ "หมอชลน่าน" ขอตีความให้กว้างขึ้นกรณีปรับตำแหน่ง "นักสาธารณสุข"