ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นักสาธารณสุข ปลื้ม! ปรับค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ฉบับ 10 ครอบคลุม 6 กลุ่มสายงานทั้ง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล วุฒิป.ตรี และต่ำกว่าป.ตรี มีผลตั้งแต่ต.ค. 66 - ก.ย. 67 ระบุ 7 ปีกับการขับเคลื่อนต่อสู้กว่าจะผลิดอกออกผลได้

ตามที่เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ยื่นหนังสือ “อนุทิน” และ ปลัดสธ. ขอความเป็นธรรมหลังหนังสือคำสั่งค่าตอบแทนเสี่ยงภัยชายแดนใต้ หรือ ฉ.10 มีการถอดวิชาชีพอื่นๆที่ปฏิบัติงาน ยังคงมีเพียง 4 วิชาชีพ เหตุเพราะความผิดพลาดทางเอกสาร ทั้งที่ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนใต้มีความเสี่ยงไม่แตกต่างกัน ร้องขอความชัดเจนกลุ่มวิชาชีพอื่นๆจะได้รับค่าความเสี่ยงตรงนี้ด้วยหรือไม่ นั้น

ล่าสุด นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ให้ข้อมูลว่า 7 ปี ผ่านมา สำหรับการขับเคลื่อน ต่อสู้ ผลักดัน ที่ยาวนานกว่าจะผลิดอกออกผลค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2544 ฉบับที่ 10 พศ 2559 (ฉ.10) ปรากฎว่าหลังการขับเคลื่อนของสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้  ทำให้ปัจจุบันถูกปรับปรุงเป็นค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ. 2566  ซึ่งมี 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกที่ระบุแค่ 4 วิชาชีพคือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล และฉบับที่ 2 ที่เพิ่มสายงานระดับป.ตรี และสายงานต่ำกว่าป.ตรี ให้ได้รับค่าตอบแทนฉบับนี้ด้วย

 

 

นายริซกี กล่าวเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนฉบับนี้ใช้เงินบำรุงของหน่วยงาน และจะมีประกาศเพิ่มเติมปีต่อปี  ซึ่งในปีนี้เพิ่งประกาศไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีผลตั้งแต่ตุลาคม 2566 ถึงกันยายน 2567 ทำให้เบื้องต้น บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ทั้ง 6 กลุ่มตามประกาศ จะได้รับค่าตอบแทนตามเรทตกเบิก 7 เดือน(ต.ค. 66-เม.ย. 67) และได้รับค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2567 ทุกเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการเงินของหน่วยงานด้วย