ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ป.ป.ท. หารือ ก.อุตสาหกรรม กรณีขนย้าย “กากแคดเมียม” บูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมร่วมมือกันตรวจสอบ หากพบทุจริตจะบูรณาการเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2567  ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พร้อมด้วยนายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในกรณีการขนย้ายกากแร่แคดเมียม จำนวน 15,000 ตัน จากพื้นที่จังหวัดตาก ไปยังโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามที่ปรากฏเป็นข่าวและสื่อมวลชนกำลังให้ความสนใจ 

เนื่องจากแคดเมียมเป็นโลหะหนัก หากมีการปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อมและเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ในปริมาณมากอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิตได้ ซึ่งจากกรณีการขนย้ายกากแคดเมียมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความกังวลใจและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ร่วมประชุมประสานข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะร่วมมือกันตรวจสอบว่าการขนย้ายกากแคดเมียมดังกล่าว ได้ทำการขออนุญาต และการอนุญาตของเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือละเว้น ละเลยต่อหน้าที่ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จะบูรณาการแก้ไขปัญหา หากพบว่ามีการทุจริตก็จะบูรณาการเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ร้อง บก.ปทส.เอาผิดผู้ครอบครองกากแคดเมียม พรุ่งนี้!