ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คืบหน้าค่าเสี่ยงภัยโควิด19 เบิกจ่ายหน่วยงานนอกสังกัดแล้ว 1,196 ล้านบาท ยังขาด 400 ล้าน สธ. ทำความเข้าใจหน่วยบริการ ขอให้ส่งหลักฐานเบิกจ่ายครบ เพื่อดำเนินการทัน พ.ค.นี้  ปลัดสธ. เตรียมข้อมูลเสนอรมว.สธ.คนใหม่ เสนอของบเสี่ยงภัยโควิดรอบครึ่งเดือนหลัง มิ.ย.-ก.ย.65 วงเงิน  3,749 ล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินเสี่ยงภัยโควิดช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 - ครึ่งเดือนแรกมิถุนายน 2565 วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท  ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่มีการแจ้งไปก่อนหน้านี้ และล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  กรณีค่าตอบแทนเสี่ยงภัย โดยได้ทำความเข้าใจถึงการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยบุคลากรฯ ที่ปฏิบัติงานช่วงโควิด ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด สธ.  ซึ่งจะติดตามและดำเนินการเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคมนี้

“ส่วนงบประมาณค่าเสี่ยงภัยในส่วนที่เหลือระหว่างครึ่งเดือนหลังของมิถุนายน จนถึงกันยายน 2565 วงเงิน 3,749.69 ล้านบาท จะมีการของบกลางต่อไป เนื่องจากขณะนี้พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะนำเรียนต่อท่านรัฐมนตรีว่าการสธ.ด้วยเช่นกัน” นพ.โอภาส กล่าว

ผู้สื่อข่าว Hfocus รายงานว่า สำหรับการของบกลางในส่วนของเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด ที่ยังเหลืออยู่ระหว่างครึ่งเดือนหลังของมิถุนายน จนถึงกันยายน 2565 วงเงิน 3,749.69 ล้านบาท แบ่งเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.) 3,233 ล้านบาท และนอกสังกัด 516 ล้านบาท 

ส่วนรอบแรก(ก.ค.64 – ครึ่งเดือนแรกมิ.ย.65) ที่ได้รับการจัดสรรมาแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายนั้น ส่วนใหญ่ติดที่หน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีปัญหาเรื่องธุรการ เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ครบ หรือต้องแก้ไข ล่าสุดหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงฯ เบิกจ่ายแล้วประมาณ 1,196 ล้านบาท ยังเหลือที่ต้องเบิกจ่ายอีก 400 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา