ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” กับตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข”  ไม่ใช่ครั้งแรก หลังเคยรับตำแหน่ง รมช.และรมว.สธ.มาก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งยังเคยคลุกคลีกับงานสาธารณสุข จากตำแหน่งประธานคณะกรรมการต่างๆ  ผลงานหนึ่งที่คนสาธารณสุขพูดถึงมาก คือ สางปมบุคลากรถ่ายโอน รพ.สต.ไปท้องถิ่น

 

ในที่สุดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ก็ได้ผู้บริหารฝ่ายการเมืองคนใหม่มาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในยุค ครม.เศรษฐา 2   คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  ปัจจุบันอายุ 69 ปี เป็นชาวสุโขทัย  คร่ำหวอดทางการเมืองมานานทุกยุคทุกสมัย ดำรงตำแหน่งสำคัญมาตลอดในหลายรัฐบาล

ที่สำคัญการได้นั่งตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข นับเป็นการหวนคืนอีกครั้ง เพราะนายสมศักดิ์ เคยรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนในปี 2535 ยุครัฐบาลพล.อ.สุจินดา คราประยูร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2535 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2535 นั่งเก้าอี้ในตำแหน่ง 54 วัน จากนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งช่วงเหตุการณ์ ‘พฤษภาทมิฬ’

และในปี 2540 นายสมศักดิ์ก็ได้กลับคืนกระทรวงสาธารณสุขอีก แต่มาในฐานะรมว.สาธารณสุข สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2540  นั่งในตำแหน่งเพียง 15 วันเท่านั้น เพราะพล.อ.ชวลิต ประกาศลาออกในนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540 ทำให้ครม.สิ้นสภาพ

กระทั่งปัจจุบัน นายสมศักดิ์ ได้กลับคืนกระทรวงสาธารณสุขเป็นครั้งที่ 3 ในตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข ภายหลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา

เห็นได้ว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการมาบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับที่ผ่านมาในช่วงที่นายสมศักดิ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ยังได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี มอบให้ นายสมศักดิ์ ในฐานะรองนายกฯ มาช่วยกำกับดูแลงานสาธารณสุขด้วยตำแหน่งต่างๆ  เช่น  คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นต้น

อีกผลงานที่ถูกพูดถึงมากในแวดวงสาธารณสุข ช่วงปลายปี 2566 คือ กรณีนายสมศักดิ์ นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ปมถ่ายโอนภารกิจจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้มาเคลียร์ปัญหาเรื่องบุคลากรจนผ่านพ้นไปได้

ดังนั้น ในฐานะรมว.สาธารณสุข จึงถูกตั้งคำถามว่า นโยบายจากนี้จะขับเคลื่อนต่ออย่างไร หรือมีการเสริมศักยภาพงานอย่างไร ให้นโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อไทย อย่าง “ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” กลายเป็นภาพจำเหมือนในสมัยทักษิณ ชินวัตร เคลื่อน “ 30 บาทรักษาทุกโรค” ได้อีกครั้ง

คงต้องรอว่า หลังจากนายสมศักดิ์ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ที่กระทรวงสาธารณสุข จะมีการแถลงประกาศนโยบายสาธารณสุข เพื่อประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างไรต่อไป เป็นไปได้ว่า หลังครม.เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567  จะเข้ากระทรวงสาธารณสุขในสัปดาห์หน้า อาจเป็นช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม หลังการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี หรือเป็นช่วงเช้าวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

(ข่าวเกี่ยวข้อง: จับตาเคลื่อนงาน บิ๊กโปรเจ็กต์ สธ.จาก“หมอชลน่าน”สู่ “สมศักดิ์ เทพสุทิน”)

อนึ่ง  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2498 ที่จังหวัดสุโขทัย  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สมรสกับ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ ณัฐธิดา เทพสุทิน และ เทิดไท เทพสุทิน

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน  

เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เริ่มทำงานในธุรกิจของครอบครัวในจังหวัดสุโขทัย ต่อมาได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองโดยเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยในปี พ.ศ. 2524

จากนั้น ในปี  2526 ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยสมัยแรก จนถึงปัจจุบัน รวม 11 สมัย

ต่อมาในปี 2535 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นครั้งแรก จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 15 ครั้ง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข