ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"สมศักดิ์" เดินหน้าทำ พรบ.ระบบสุขภาพดิจิทัล ป้องกันความปลอดภัยข้อมูลสธ. สอดรับนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" พร้อมควบคุมมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลภาครัฐ ผ่าน "telemedicine"  ย้ำต้องปลอดภัยต่อปชช.มากสุด
 
วันที่ 21 พ.ค. 2567 นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า วันนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม  โดยนายสมศักดิ์ เน้นย้ำเรื่องสำคัญคือการขับเคลื่อนกฎหมายสำคัญเพื่อให้ออกมาบังคับใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะเรื่อง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพดิจิตอล และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สอดรับกับการทำงานตามนโยบาย ’30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ‘มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลภาครัฐในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล พ.ศ.2567’ (telemedicine) ที่ต้องออกมาอย่างรัดกุมและปลอดภัยต่อประชาชนให้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์สำคัญของร่างนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศ่าสตร์ในการร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพดิจิทัล ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรมในระบบสุขภาพดิจิทัล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน พัฒนาทักษะดิจิทัลด้านสุขภาพของประชาชน และที่สำคัญ คือการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและยั่งยืน 

นางสาวตรีชฎา กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้มีการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพดิจิทัลในประเทศไทยและต่างประทศ รวบรวมข้อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและการเก็บข้อมูลสุขภาพ  น กจากนี้ยังมีบันทึกข้อตกลงควาทร่วมมือการแบ่งปันข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องมีหน่วยงานคู่สัญญาที่เกียวข้องหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องทีต้องทำอย่างละเอียดและปลอดภัยที่สุดเพื่อให้ออกมาบังคับใช้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของประชาชน’