ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข ตั้ง “วิชัย” นั่งประธานคณะทำงานเร่งรัดกฎหมาย สธ. ทั้ง1.พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  2.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข และ3.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พร้อมสั่งหาแนวทางดึงทุกกรม ตั้งหน่วยบูรณาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด

จากกรณีช่วงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นรมว.สธ. ได้เคยประกาศนโยบายสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุข  เรื่องสำคัญคือ การผลักดันร่างกฎหมายเพื่อแยกตัวออกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ที่เรียกว่า  ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ..  โดยล่าสุดเมื่อถึงยุคของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรมว.สาธารณสุข จึงมีคำถามจากบุคลากรว่า จะผลักดันเรื่องนี้หรือไม่  

ล่าสุดจากการประชุมการเร่งรัดจัดทำกฎหมายเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการหารือและเดินหน้ากฎหมายต่างๆ หนึ่งในนั้นมีเรื่องบุคลากรสาธารณสุข 

ความคืบหน้าวันที่ 22 พฤษภาคม   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตนได้มีโอกาสประชุมการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชน โดยตนได้รับฟังบรรยายสรุปว่า ขณะนี้ กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอยู่จำนวน 3 ฉบับ  ดังนี้

1.พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 มีอนุบัญญัติที่จะต้องออกตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว 34 ฉบับ ขณะนี้เสร็จแล้ว 32 ฉบับ เหลือ 2 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เนื่องจากเกี่ยวกับการเงิน

2.ประมวลกฎหมายยาเสพติด เฉพาะในส่วนการบำบัดและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด โดยมีอนุบัญญัติที่จะต้องออกตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 9 ฉบับ ขณะนี้เสร็จแล้ว 8 ฉบับ เหลือ 1 ฉบับ คาดว่า จะแล้วเสร็จเดือนกันยายนนี้

3.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตและสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ส่วนของหน่วยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนกฎหมายลำดับรอง ที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 82 ฉบับ

 

“ผมจึงแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการจัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนแต่ละกรมเข้าร่วม เพื่อติดตามเร่งรัดการจัดทำกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข โดยผมได้เสนอให้กรมสุขภาพจิต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพราะที่ผ่านมา เรื่องยาเสพติด เกี่ยวข้องกับหลายกรม ผมจึงอยากเสนอให้มีผู้รับผิดชอบหลัก หรือ อาจจะมีการตั้งหน่วยบูรณาการจากทุกกรม เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องการบำบัดผู้ติดยาเสพติด จึงได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปวางแนวทางการทำงานใหม่ เพื่อให้คล่องตัวในการแก้ปัญหา” รมว.สาธารณสุข กล่าว

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง:

บุคลากรสธ. ส่งเสียงถึง “สมศักดิ์” ร้องนโยบายสร้างขวัญกำลังใจ - ข้อมูลถึง รมว.สธ.แล้ว

สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เตรียมเคลื่อนไหว หากนโยบาย รมว.สธ. ไม่ให้ความสำคัญบุคลากร(คลิป)