ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ผู้เสพ 1 แสนคนเป็นกลุ่มเก่าที่ไม่ได้บำบัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการสีเขียว เริ่มจากคัดกรองคัดแยกเพื่อเข้าสู่การบำบัดที่เหมาะสม ทั้งรพ. หรือชุมชน โดยสีเขียวก็เข้าชุมชนบำบัดที่เรียกว่า ชุมชนล้อมรักษ์ หรือ CBTx  สาธารณสุขมีความพร้อมเรื่องนี้” 
ที่มา : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข
(ประชุมหารือแนวทางการจัดการผู้เสพยาเสพติดฯ ณ วันที่ 18 พ.ค.67)

อ่านต่อ : https://www.hfocus.org/content/2024/05/30539