ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข ร่วม บ.ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่มฟรีจาก SCB Protect ให้แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และ อสม.ทุกคนทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ค.นี้ ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี เป็นเวลา 3 เดือน ชี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มหลักประกันในชีวิตและการทำงาน

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  ที่กระทรวงสาธารณสุข   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการจัดงานส่งมอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มฟรีสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายสุทัศน์ ลาภเกียรติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ SCB Protect เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย “5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ” ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ทุกระดับ เพราะเมื่อบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นผู้ให้บริการมีความสุข ก็จะส่งผลต่อการบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นการส่งต่อความสุขไปยังประชาชนผู้รับบริการ  โดยวันนี้ได้มีการส่งมอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก SCB Protect เพื่อเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการสร้างความอุ่นใจให้แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและ อสม. โดยจะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 3 กรณี ได้แก่

1. การเสียชีวิตทุกกรณี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 

2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ หรือการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน (90 วัน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

 

"ขอขอบคุณ SCB Protect ที่มาช่วยในการดูแลขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.ทุกคน ซึ่งประกันอุบัติเหตุที่จัดทำให้ครั้งนี้ครอบคลุมอุบัติเหตุในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานหรือนอกเวลางาน จึงเป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่ช่วยเพิ่มหลักประกันในชีวิตให้แก่บุคลากรเราได้ เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเรื่องของความปลอดภัยด้วย เช่น 3P Safety ที่เน้นการให้บริการทางการแพทย์ต้องสร้างความปลอดภัย 3 ด้าน คือ ด้านผู้ป่วย (Patient) ด้านบุคลากร (Personnel) และด้านประชาชน (People)" นายสมศักดิ์กล่าว

 

นพ.โอภาส กล่าวว่า สวัสดิการประกันอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และ อสม.ทุกคน ทั้งที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้มีหลักประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลต่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งหลังจากมีการส่งมอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้ว ทาง SCB Protect จะเข้าให้บริการจัดทำประกันอุบัติเหตุภายในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งกรมต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ต่อไป

 

ด้าน นายสุทัศน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันความคุ้มครองบุคลากรของกระทรวง รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้บริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค ได้ร่วมกิจกรรมแนะนำการวางแผนความคุ้มครอง และการออม  ซึ่งทางบริษัทจะมอบสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุฟรี เป็นระยะเวลา 90 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. โดยความคุ้มครองจะเริ่มจากวันที่ลงทะเบียนที่บูธกิจกรรมในแต่ละพื้นที่