ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มแล้ว ! สธ.เปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อ "ร่างพ.ร.บ.อสม." ก่อนจะส่งครม.เห็นชอบ  ด้าน “รมว.สมศักดิ์” เร่งให้ออกเป็นกฏหมายโดยเร็ว หวังยกระดับ อสม.ทั้งประเทศ เพื่อ สิทธิ-สวัสดิการ-ค่าป่วยการ ใหัมีเกียรติศักดิ์ศรีและยั่งยืน  

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2567  น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) ได้เริ่มเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านทางออนไลน์ กูเกิ้ลฟอร์ม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 รวมเวลา 15 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ อสม. ซึ่งมีจำนวน 1.07 ล้านคน มีกฎหมายมารองรับเพื่อสร้างหลักประกันในการได้รับค่าป่วยการ สิทธิ สวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ การพัฒนาส่งเสริม การวางระบบและโครงสร้างของ อสม. ได้เร่งรัดให้ปลัดกระทรวง สธ.ดำเนินการยกร่างพ.ร.บ.ด้วยตระหนักว่า อสม.ในฐานะ ‘นักรบด่านหน้า’ในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน  

สธ.เปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อ "ร่างพ.ร.บ.อสม."

น.ส.ตรีชฎา กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ. อสม. ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความเห็นตอบคำถามต่างๆผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม ซึ่งเป็นเรื่องสะดวกและง่ายนั้น มีทั้งสิ้น 53 มาตรา สาระสำคัญ ได้แก่ การกำหนดโครงสร้างให้มีคณะกรรมการระดับประเทศ ระดับเขตและระดับจังหวัด กำหนดองค์ประกอบและ อำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับ,  สิทธิประโยชน์ต่างๆ สวัสดิการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เช่นค่าห้อง ค่าอาหารพิเศษ รวมถึงคู่สมรสและบุตรของ อสม. เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่โดยเบิกได้เทียบเท่าข้าราชการระดับปฏิบัติการ ได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ ปัจจุบันได้ปรับเพิ่มจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 2,000 บาท, การได้รับประโยชน์จากกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน, ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น อสม.ดีเด่น,  คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่และมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นต้น 

น.ส.ตรีชฎา กล่าวต่อว่า การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ. อสม.เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนตรากฏหมายออกมาบังคับใช้ หลังผ่านขั้นตอนแรกนี้แล้ว ทาง สธ.จะประมวลความเห็นนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงร่างพ.ร.บ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา หลังจากนั้นจะส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นลำดับถัดไป 
 

“ขอแจ้งข่าวดีมายังพี่น้อง อสม.เป็นล้านคนทั่วทั้งประเทศว่า บัดนี้ร่างกฎหมาย อสม.เสร็จสิ้นในส่วนของกระทรวงสธ.แล้ว เราต้องการฟังเสียงสะท้อนจากท่านและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้กรุณาตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสุจริตที่จะเป็นประโยชน์ต่อ อสม. ต่อสังคม และต่อพี่น้องประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ได้ฝากขอบคุณมาถึงพี่น้องอสม.ที่จะมีส่วนร่วมในครั้งนี้"

และขอร้องให้ช่วยกันรณรงค์ส่งข่าวสารถึงกันเพื่อให้ตอบข้อคำถามในการแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นกันมากๆ ช่วยกันติดตามข่าว เสนอแนะข้อคิดเห็นได้ ทาง ร่างพ.ร.บ.อสม.   เพื่อให้ร่างพ.ร.บ.นี้ประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยเร็ว 

 

วันเดียวกัน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ยังกล่าวภายในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลลาดยาว ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และพบปะ อสม.  ว่า

“ผมฟัง สส.ทรงศักดิ์ (ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย สส.นครสวรรค์ พรรคเพื่อไทยทราบว่า พี่น้องชาวนครสวรรค์ อยากให้จัดกิจกรรมอีก ผมจึงมาเยี่ยมเยียนประชาชน และจัดกิจกรรมพาหมอไปหาประชาชนในวันนี้ โดยจังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นจังหวัดใหญ่ มี สส. 6 คน และมี อสม.ที่เข้มแข็ง ซึ่งผมกำลังทำกฎหมายให้ อสม. โดยวันนี้เป็นวันแรก ที่นำร่างกฎหมายรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ คือ เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย ซึ่ง อสม.ทุกคนควรไปแสดงความคิดเห็นว่า เห็นชอบหรือไม่ โดยจะมีการนำความคิดเห็นทั้งหมด มารวมและพิจารณากันต่อไป” รมว.สาธารณสุข กล่าว

(ข่าว : คนไทย 1.1 ล้านคนเข้าถึงรักษาประหยัดค่าใช้จ่าย 427 ล้านบาทจากโครงการพาหมอไปหาปชช.)

คลิกแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.อสม.