Taxonomy term
  • Thursday, May 30, 2019
    20:49
    คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศแจ้งราคายา เวชภัณฑ์ และอื่นๆ มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมส่งหนังสือให้โรงพยาบาลทราบและแจ้งราคากลับ ภายใน 45 วัน ก่อนมีการหารือราคา เผยโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง มีส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายตั้งแต่ 29.33% จนถึงสูงสุด 8,766.79% หรือมีส่วนต่างราคาตั้งแต่ 10.83 บาท จนถึงสูงสุด 28,862 บาท และมีกำไรตั้งแต่ 47.73% ไปจนสูงสุด 16,566.67%
    2019-05-30, 20:49

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 17 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 11 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 17 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 วัน 11 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน