Taxonomy term
  • Tuesday, April 16, 2019
    15:23
    อสม.และ รพ.สต. ต่างก็มีปัญหาและความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจึงมีความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ที่ รพ.สต.นาดอกไม้ อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นำเทคโนโลยีไปใช้กับงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้อย่างโดดเด่นจนได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มาใช้งานเลยทีเดียว
    2019-04-16, 15:23

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 44 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 44 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน